Gevolgen voor de menselijke gezondheid

Onderwater rioolbuis. Foto © Grafner/iStock

ziekteverwekkers van menselijk afval verspreiden ziekten naar mensen via besmet drinkwater, voedsel dat op vervuilde grond wordt verbouwd, zeevruchten geoogst uit vervuild water en baden en recreëren in vervuild water. Infectieziekten door blootstelling aan menselijk afval zijn onder meer bacteriële salmonella, parasitaire giardia en haakworm, onder andere. Blootstelling kan ook leiden tot infecties in de oren, ogen of borst en actuele aandoeningen, zoals huiduitslag en huidinfecties. ref

Waarschuwingsbord voor rioolverontreiniging op een strand in San Diego County, Californië. Foto © Brian Auer

Waarschuwingsbord voor rioolverontreiniging op een strand in San Diego County, Californië. Foto © Brian Auer

Pathogenen en infectieziekten

Diarreeziekten, zoals rotavirus, cholera en tyfus, vormen het dominante gezondheidsrisico in verband met afvalwaterverontreiniging, met 1.6 miljoen doden tot gevolg in 2017. ref Symptomen zijn onder meer ernstige uitdroging en ondervoeding en het belemmeren van de groei en mentale ontwikkeling van kinderen. ref Het resultaat kan levenslange gezondheidscomplicaties zijn en schadelijke gevolgen voor hele gemeenschappen. Zie de casestudy uit de dorpen Bavu en Namaqumaqua in Fiji een gedetailleerde beschrijving van de implementatie van sanitaire systemen om tyfusuitbraken en andere gevolgen van afvalwaterverontreiniging aan te pakken.

Ziekteverwekkers in oesters en andere schelpdieren veroorzaken elk jaar 4 miljoen gevallen van hepatitis A en E, met ongeveer 40,000 doden en nog eens 40,000 gevallen van langdurige invaliditeit door chronische leverschade. ref In een recent onderzoek langs de kust van Myanmar werden 5,459 bacteriële pathogenen in oesterweefsel, mariene sedimenten en zeewater geïdentificeerd. ref Onderzoekers meldden dat bekend was dat 51% van de ziekteverwekkers die in de oestermonsters werden aangetroffen schadelijk zijn en een steeds groter probleem vormen voor de menselijke gezondheid. Contact met menselijk afval vormt een urgente uitdaging, vooral in ontwikkelingsgebieden, en heeft geleid tot de ontwikkeling van de sector Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH).

Antimicrobiële resistentie

De toename van antibioticaresistente ziekteverwekkers, of "superbacteriën", is waarschijnlijk de meest zorgwekkende impact op de menselijke gezondheid die we ondervinden in verband met afvalwaterverontreiniging. Antimicrobiële resistentie is verantwoordelijk voor 700,000 sterfgevallen per jaar, een aantal dat daardoor groeit slecht antibioticabeheer (dwz te veel antibiotica voorschrijven), gebrek aan sanitaire voorzieningen, onvoldoende afvalwaterzuivering en lozing in het milieu. ref Superbugs komen voort uit het overmatig gebruik van antibiotica om een ​​ziekte te behandelen. Naarmate de resistente microben zich voortplanten, ontwikkelt de bevolking een hogere resistentie tegen antibiotica. Als ze niet goed worden behandeld, komen deze nieuwe superbacteriën in het milieu terecht. Het is een gevaarlijke terugkoppeling van ziekte, antibiotica, vermenging en blootstelling. Het verbeteren van sanitaire voorzieningen en afvalwaterzuivering is een cruciaal onderdeel van het aanpakken van de superbug-dreiging, omdat afvalwaterzuiveringsinstallaties een plaats kunnen zijn waar deze resistentie zich ontwikkelt.

Andere verontreinigingen

Naast ziekteverwekkers zijn ook andere componenten van afvalwater, zoals hoge nutriëntenconcentraties, zware metalen en contaminanten van opkomende zorg (CEC's), gevaarlijk voor mensen. Voorbeelden van CEC's en gevolgen voor mensen:

  • Zware metalen kunnen worden ingenomen wanneer mensen vis en schaaldieren eten. Na verloop van tijd bioaccumuleren metalen en veroorzaken ze schade aan organen en interfereren ze met kritieke lichaamsfuncties. ref
  • Farmaceutische, producten voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen het endocriene systeem verstoren, wat kan leiden tot negatieve gevolgen voor de reproductieve gezondheid. ref
  • Karenia brevis, het mariene dinoflagellaat dat rode getijden veroorzaakt, produceert brevetoxinen die zich als fijne deeltjes in de lucht kunnen verspreiden. Deze toxines zijn in verband gebracht met een verhoogde incidentie van astma en een toename van 40% van het aantal opnames op de spoedeisende hulp voor gastro-intestinale aandoeningen tijdens rode vloedgebeurtenissen. ref
  • Nitraten in drinkwater kan veroorzaken Methemoglobinemie bij kinderen, waarbij het lichaam overtollig methemoglobine (een vorm van hemoglobine) aanmaakt en niet effectief zuurstof kan afgeven. Recente studies hebben nitraten in drinkwater gekoppeld aan darm-, eierstok-, schildklier-, nier- en blaaskanker bij volwassenen. ref Talrijke onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat een verhoogd risico op kanker optreedt bij nitraten op niveaus onder de Amerikaanse norm van 10 delen per miljoen. ref Een Deense studie meldde een verhoogd risico op darmkanker met nitraatniveaus van meer dan 3.87 delen per miljoen. ref
  • Pseudonitzchia australiis, een soort algen, produceert domoïnezuur dat bioaccumuleert in waterorganismen en bij mensen een neurologische aandoening veroorzaakt die Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) wordt genoemd. Net als veel andere door algen overgedragen toxines, veroorzaken kleine doses na verloop van tijd uiteindelijk symptomen. In het geval van ASP omvat dit epileptische aanvallen, hallucinaties, geheugenverlies en braken. ref

Deze verontreinigingen maken mensen niet alleen ziek, maar brengen ook gevaar visserij en koraalriffen, waardoor verdere schade wordt toegebracht aan mensen die van hen afhankelijk zijn voor voedsel, levensonderhoud en kustbescherming.

Indirecte gevolgen voor de gezondheid

Open ontlasting en onveilige sanitaire voorzieningen (zonder verlichting of privacy) zijn vooral zorgwekkend voor vrouwen en creëren kansen voor intimidatie of geweld. Geslachtsverschillen als gevolg van ontoereikende sanitaire voorzieningen worden vergroot wanneer meisjes tijdens de menstruatie niet naar school gaan of vrouwen te veel tijd besteden aan het vinden van schoon drinkwater.

Hoewel ongezuiverd menselijk afval en gedeeltelijk gezuiverd afvalwater de belangrijkste bedreigingen voor de menselijke gezondheid vormen, bestaan ​​er ook gevaren in bijproducten van gezuiverd afvalwater. Verwijdering van biologische vaste stoffen stelt nabijgelegen populaties in gevaar voor inademing of opname van ziekteverwekkers in de lucht. ref

Veilige sanitaire voorzieningen zijn gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie Gezamenlijk monitoringprogramma (JMP) als systemen die de gehele keten van sanitaire voorzieningen bestrijken. Verbeterde sanitaire voorzieningen omvatten het overwegen van afval dat ter plaatse niet wordt ingeperkt. Contact met menselijk afval tijdens de inzameling en behandeling, of vanwege het gebrek aan inzameling en behandeling, is een belangrijk onderdeel geworden van de implementatie van sanitaire oplossingen, en het minimaliseren van dit contact wordt steeds meer erkend als essentieel voor de menselijke gezondheid. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, heeft het grootste deel van de wereldbevolking geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen om de volksgezondheid te beschermen.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »