Introductie van afvalwaterverontreiniging

Afvalwaterverontreiniging vormt een groeiende bedreiging voor mensen en het zeeleven en vormt wereldwijd het grootste percentage van kustverontreiniging. ref Wereldwijd is naar schatting 80 procent van het afvalwater - inclusief menselijk rioolwater - wordt zonder behandeling in het milieu geloosd, waardoor een reeks schadelijke verontreinigingen in de oceaan vrijkomt en directe schade toebrengt aan mensen en koraalriffen. ref Onderzoek toont aan dat afvalwaterverontreiniging vaak voorkomt in de buurt van koraalriffen over de hele wereld als gevolg van niet-bestaand of inadequaat afvalwaterbeheer. ref

Terminologie: Riolering versus afvalwater

Rioolwater en afvalwater zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee. Rioolwater (menselijk afval getransporteerd via riolering) is een belangrijk onderdeel van afvalwater, wat een verzamelnaam is voor het gebruikte water van een gemeenschap of industrie. Afvalwater bevat opgeloste en zwevende stoffen uit een verscheidenheid aan huishoudelijke, commerciële of industriële bronnen, waaronder chemicaliën, zeep, zware metalen, voedingsstoffen en afvalwater van riool- en niet-rioolstelsels (zoals septische behandelingstanks).

We erkennen dat mariene managers en praktijkmensen waarschijnlijk meer bekend zijn met de term rioolwater bij het overwegen van de grote gevolgen voor koraalriffen, we zullen de term gebruiken afvalwater overal in de toolkit, omdat het nauwkeurig verschillende bronnen van vervuiling beschrijft die van invloed zijn op koraalriffen. Het gebruik van consistente terminologie helpt bij het faciliteren van partnerschappen met andere sectoren, zoals de sanitaire sector.

Afvalwatervervuiling over de hele wereld

Terwijl grote kuststeden in lage-inkomenslanden een belangrijke bron van afvalwatervervuiling zijn, zijn hoge-inkomenslanden niet vrijgesteld. Alleen al de Verenigde Staten lozen jaarlijks meer dan 1.2 biljoen liter water effluent (inclusief onbehandeld ongezuiverd rioolwater, regenwaterafvoer en industrieel afval) elk jaar in waterwegen. ref

Kaart rioolverontreiniging

Gedocumenteerde vervuiling van kustafvalwater in 104 van de 112 gebieden met koraalriffen. Bron: Wear and Vega Thurber 2015

Wanneer afvalwater in de oceaan terechtkomt en zich vermengt met zeewater, worden verontreinigende stoffen verspreid en verdund. Dit heeft geleid tot een hardnekkige veronderstelling dat "de oplossing voor vervuiling verdunning is". Toename van nieuwe, niet-gereguleerde verontreinigingen en toenemende hoeveelheden afvalwater beperken echter het vermogen van de oceaan om die verontreinigingen te verdunnen en maken de gevolgen van vervuiling ernstiger. Geografie, bevolking, infrastructuur en klimaatverandering kunnen allemaal de ernst van de gevolgen van afvalwaterverontreiniging beïnvloeden. Afvalwaterverontreiniging kan leiden tot (Onze gedeelde zeeën):

 • Fysieke en biologische schade aan koraalriffen, zeegrassen en kwelders. ref
 • Verlies van kustecosysteemdiensten, zoals erosiebestrijding, stormbuffering en kraamkamers voor jonge vissen. ref
 • Schadelijke algenbloei die het zeeleven doodt, stranden sluit en menselijke ziekten veroorzaakt. ref
 • Ziekten bij mens en dier als gevolg van ziekteverwekkers, zware metalen en giftige chemicaliën. ref
 • Verontreinigde visserij, verhoogde vis- en schelpdiersterfte en verminderde soortenrijkdom. ref

Bekijk het webinar over het aanpakken van de dreiging van verontreiniging van afvalwater in de oceaan:

Sanitaire voorzieningen en afvalwater

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, heeft een groot deel van de wereldbevolking geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen om de volksgezondheid te beschermen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie had in 2020 45% van de wereldbevolking geen toegang tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen en deed 6% aan open ontlasting. ref

Wereldwijde sanitaire voorzieningen vanaf 2015 2020 JMP
Sanitaire ladder definities JMP
Verdeling sanitaire voorzieningen per regio JMP

Uitsplitsing van sanitaire voorzieningen per regio (linksboven) en definities van sanitaire ladders (rechtsboven). Wereldwijde sanitatiedekking van 2015-2020 (onder). Bron: JMP

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) Sector

Contact met menselijk afval vormt een urgente uitdaging en heeft geleid tot de ontwikkeling van de sector Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH). De WASH-sector is een gebied dat zich toelegt op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu door eerlijke toegang te bieden tot veilig, betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Er zijn veel organisaties die aan dit doel werken, waaronder:

 • Wereldwijde agentschappen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en de Wereldbank.
 • Overheidsinstellingen zoals Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en United States Agency for International Development (USAID).
 • Non-profit organisaties zoals het WHO International Reference Centre on Community Water Supply (IRC) en Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA).

Hoewel de kwestie van afvalwatervervuiling ontmoedigend kan lijken, heeft de wereldwijde inspanning om deze uitdaging aan te gaan de afgelopen vijf jaar geleid tot een gestage toename van het aantal mensen dat toegang heeft tot veilige sanitaire voorzieningen. Deze vooruitgang is toe te schrijven aan:

 • Meer erkenning van het belang van sanitaire voorzieningen.
 • Technologische vooruitgang in verbeterde sanitaire systemen, en
 • Meer organisaties die gemeenschappen helpen toegang te krijgen tot deze systemen.

Naarmate het bewustzijn, het onderzoek en de financiering blijven groeien en de inspanningen van de WASH-sector toenemen, kunnen mariene managers helpen deze inspanningen vorm te geven om zowel mensen als riffen ten goede te komen.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »