Marine Conservation Agreements

Restauratieproject van koraalriffen in Curieuse Marine National Park op Curieuse Island, Seychellen. Foto © Jason Houston

Inleiding tot mariene natuurbeschermingsovereenkomsten

In de afgelopen jaren hebben niet-gouvernementele organisaties (NGO's) zich gerealiseerd dat het creëren van formele beschermde gebieden mogelijk niet voldoende is om de biodiversiteit van oceanen en kustgebieden te beschermen, met name in gebieden waar reeds rechten zijn toegekend aan specifieke eigenaars en gebruikers. Om dit aan te pakken, integreren NGO's steeds meer overeenkomsten voor het behoud van de zee (MCA's) in de inspanningen ter bescherming van oceanen en kustgebieden om meer zekerheid te bieden voor succes op lange termijn.

Eco-lodge op Chumbe Island Chumbe Island Coral Park

De eco-lodge op Chumbe Island. Inkomsten uit ecotoeristische activiteiten worden teruggesluisd naar natuurbehoud, onderwijs en onderzoek. Foto © Chumbe Island Coral Park

MCA's worden gedefinieerd als:
Elke formele of informele contractuele afspraak die gericht is op het bereiken van kust- of kustbeschermingsdoelen waarbij een of meerdere partijen (meestal houders van een recht) zich vrijwillig verbinden tot het ondernemen van bepaalde acties, bepaalde acties onderbreken of bepaalde rechten en verantwoordelijkheden overdragen in ruil voor een of meer andere partijen (meestal instandhoudingsgerichte entiteiten) die zich vrijwillig inzetten voor het leveren van expliciete (directe of indirecte) economische prikkels.

De bovenstaande MCA-definitie heeft zeven afzonderlijke elementen, waaronder:

 1. overeenkomstmechanismen (elke formele of informele contractuele regeling) die tot doel heeft
 2. behoud doelen (kust- of kustbeschermingsdoelen) waarin
 3. rechthebbenden (één of meerdere partijen) vaststellen
 4. instandhoudingsovereenkomsten (zich vrijwillig verbinden tot het ondernemen van bepaalde acties, afzien van bepaalde acties en / of bepaalde rechten en verantwoordelijkheden overdragen)
 5. in inruilen voor
 6. op instandhouding gerichte entiteiten (een of meer andere partijen) zich vrijwillig tot levering verbinden
 7. Economische prikkels (expliciete prikkels, direct of indirect).

De onderstaande overzichtstabel identificeert de belangrijkste elementen en variabelen van MCB's. MCA's kunnen worden aangegaan door overheden, gemeenschappen, privé-entiteiten en particulieren. Ze zijn gebaseerd op overeengekomen voorwaarden en bepalingen, zijn vaak bottom-up benaderingen en omvatten quid-pro-quo incentives waarbij alle partijen voordelen ontvangen.

1. OVEREENKOMSTMECHANISMEN *
• Aankoop- en verkoopovereenkomsten
• Leases
• Licenties
• Vergunningen
• Concessies
• Easements
• Contracten

informeel:
• Handdrukken
• Brieven
• Memoranda of Understanding
• Memoranda van overeenkomst
• Coöperatieve overeenkomsten
• Co-managementovereenkomsten
• Verbale begrippen
2. CONSERVERENDOELEN **
• Herstel en bescherm riffen
• Herstel en beheer visserij duurzaam
• Bescherm de kustlijn
• Conserveer de biodiversiteit
• Behoud culturele sites
• Bevorder duurzaam toerisme
3. Rechthebbenden ***
Eigenaars, managers of gebruikers:
• Overheidsinstellingen
• Particulieren en gezinnen
• Georganiseerde community of gebruikersgroepen
• Ondernemingen
4. CONSERVERINGSVERBINTENISSEN ****
Actie ondernemen:
• Patrouillegebieden
• Herstel habitat
• Ontwikkel een managementplan

Zich onthouden van acties:
• Stop met vissen
• Stop met het gebruik van destructieve spullen
• Stop met het oogsten van schildpadden

Rechten / verantwoordelijkheden overdragen:
• Managementrechten
• Toeristenrechten
• Visrechten
5. EEN UITWISSELING
6. INSTANDHOUDINGSINSTANTIES ***
• NGO's
• Ondernemingen
• Overheden
• Gemeenschapsgroepen
7. ECONOMISCHE PRIKKELS ****
• Contant geld
• Subsidies
• Werkgelegenheid
• Maatschappelijke dienstverlening
• Infrastructuur
• Opleiding
• Benodigdheden
• Uitrusting
* Kan een gedefinieerde term of een ongedefinieerde term zijn; kan op lange termijn (over 10 jaar) of kortlopend (minder dan 10 jaar) zijn.
** Vorm de gewenste projectresultaten.
*** Verzin de partijen bij de overeenkomst.
**** Verzin de verzekerde projectvoordelen voor beide partijen.

Gangbare voorbeelden van MCA's zijn leases, licenties, erfdienstbaarheden, managementovereenkomsten, aan- en verkoopovereenkomsten, concessies en contracten. NGO's hebben MCA's gebruikt om specifieke gebieden, oogstmethoden en toegang tot hulpbronnen te helpen beheren. Deze inspanningen hebben de belangrijke mariene biodiversiteit beschermd en tegelijkertijd NGO's als gevestigde en oplossingsgerichte belanghebbenden geplaatst bij overheden en gemeenschappen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming.

Verband tussen MCB's en MPA's

Marine Conservation Agreements en Marine Protected Areas (MPA's) zijn anders, maar kunnen vaak tot vergelijkbare zaken leiden. Formele MPA's worden vaak vastgesteld door overheidsentiteiten door middel van wetgeving of beleid. Omgekeerd worden MCA's ingesteld tussen verschillende entiteiten, meestal een eigenaar of gebruiker van een grondstof en een NGO. Zowel MPA's als MCA's kunnen echter worden gebruikt om specifieke sites en bronnen te beschermen. MCA's kunnen ook worden gebruikt om het aantal en de doeltreffendheid van formele MPA's aan te vullen en aan te vullen wanneer het instellen van aanvullende MPA's niet mogelijk is. In sommige omstandigheden kunnen MCB's worden gebruikt als katalysatoren voor de formele oprichting van MPA's of kunnen zij een mechanisme bieden voor de betrokkenheid van lokale belanghebbenden bij gezamenlijk beheer van BMG's.

MCA Field Projects

Er zijn tal van bestaande MCA-projecten over de hele wereld. Een van de bekendste MCA-projecten is het Chumbe Island Coral Park in Tanzania. Een ander voorbeeld is de Indonesische Marine Conservation Agreement, die illustreert hoe verschillende for-profit bedrijven kunnen samenwerken met een lokale NGO en lokale vissers om overeenkomsten te bereiken die koraalriffen, visgronden en het levensonderhoud van vissers beschermen, zodat alle partijen hiervan profiteren.

Voordat een MCA-project wordt gestart, moeten artsen een goed inzicht hebben in de manieren waarop de belangrijkste MCA-elementen kunnen worden gecombineerd en afgestemd op projectspecifieke omstandigheden. Klik hier om meer te leren over het ontwikkelen van mariene instandhoudingsovereenkomsten.

Practitioner's Field Guide for Marine Conservation Agreements

De Practitioner's Field Guide for Marine Conservation Agreement is ontwikkeld door een samenwerking tussen The Nature Conservancy en Conservation International. Het is bedoeld om beoefenaars door een stapsgewijs proces te leiden om MCA's te onderzoeken, onderhandelen, ontwerpen en implementeren.

Practitioners Field Guide voor MCA's

Klik op de afbeelding hierboven om de gids te openen

De belangrijkste fasen van de MCA-veldgids zijn:

 • Fase 1: haalbaarheidsanalyse
 • Fase 2: Betrokkenheid
 • Fase 3: contractontwerp
 • Fase 4: implementatie

De Field Guide kan worden gebruikt als een op zichzelf staand document of als aanvulling op andere processen.

Translate »