Samenwerking en communicatie

Rioolbuis. Foto © Joe Miller
Verontreiniging van afvalwater in de oceaan is een complex probleem; het simpelweg ontwikkelen van oplossingen en bewustmaking is niet voldoende om deze enorme ecologische uitdaging aan te gaan. Om de vervuiling door afvalwater te verminderen, moeten mariene beoefenaars verder kijken dan onze discipline van rifbeheer en samenwerken met collega's in meerdere sectoren, waaronder de volksgezondheid en degenen die kustgebieden en aangrenzende hooggelegen gebieden beheren. Lokale gemeenschappen betrekken bij het proces om afvalwaterproblemen te identificeren en op te lossen, is van cruciaal belang, en vereist effectieve communicatie die verder gaat dan bewustmaking van het probleem om echte verandering in het gedrag van mensen te motiveren.

Samenwerking

Er is een kans voor natuurbehoud en WASH-beoefenaars om hun expertise te delen en samen te werken om duurzame sanitaire oplossingen te ontwikkelen die mensen, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen beschermen. Mariene beheerders spelen een rol bij het communiceren van hun kennis van oceaanecosystemen en hoe deze worden aangetast door rioolverontreiniging. Dit begrip is essentieel voor het ontwikkelen van oplossingen die zowel bedreigingen voor het leven in zee als voor de menselijke gezondheid aanpakken. Inzicht van managers en sectoroverschrijdende samenwerking zullen bijdragen aan praktijkgerichte monitoringtools en -strategieën om oceaandegradatie te voorkomen. Hoe meer mensen (uit verschillende disciplines) praten over afvalwaterverontreiniging, hoe meer overheidsfunctionarissen en beleidsmakers geneigd zijn om strategieën voor het verminderen van afvalwater te ondersteunen.

'nok-tot-rif'-beheerbenadering verbindt beheersmaatregelen op het land met kustwateren voor geïntegreerde oplossingen in stroomgebieden en tussen agentschappen. Ridge-to-reef-projecten verbeteren vaak het afvalwaterbeheer en verminderen vervuiling op het land, wat voordelen oplevert voor koraalriffen, terrestrische ecosystemen en mensen. Strategieën voor het vasthouden van zoet water - zoals het vergroten van doorlatende oppervlakken, vegetatie en wetlands - vertragen de stroom van verontreinigende stoffen in de oceaan. Door vervuild water op te vangen terwijl het bergafwaarts beweegt, wordt de blootstelling aan behandelingsmechanismen verhoogd, waardoor de hoeveelheid verontreinigende stoffen die het mariene milieu bereikt, wordt verminderd.

Australisch rif

Geïntegreerde benaderingen die instandhoudingsmaatregelen in stroomgebieden koppelen, bieden voordelen voor koraalriffen. Foto © Jordan Robins / TNC Fotowedstrijd 2019

Een andere belangrijke samenwerking is binnen lokale gemeenschappen. Door lokale belanghebbenden te betrekken bij het proces om rioolproblemen te identificeren en oplossingen te implementeren, kunnen ze de problemen uit de eerste hand zien en dienen als kampioenen om bevindingen te communiceren en draagvlak en participatie in oplossingen te creëren. Het biedt managers en wetenschappers ook de broodnodige ondersteuning ter plaatse en kan partnerschappen met universiteiten, ngo's, overheidsinstanties en lokale onderzoekers vergemakkelijken. Zie deze casestudy over de oprichting van Work 4 Water, een consortium van partners dat is ontwikkeld om banen te creëren en afvalwaterverontreiniging aan te pakken door de vervanging van beerputten in de staat Hawaï te versnellen.

Over de hele wereld raken lokale gemeenschappen betrokken  opent in een nieuw vensterwaterkwaliteit monitoring om hun kustlijnen te beschermen.  opent in een nieuw vensterSurfrider Foundation en het Hui O Ka Wai Ola zijn twee voorbeelden van burgerwetenschappelijke monitoringprogramma's voor waterkwaliteit. Gelokaliseerde waterkwaliteitsgegevens bieden afdoende bewijs over waar rioolverontreiniging plaatsvindt. Deze informatie kan worden gebruikt om de bron (nen) van afvalwaterverontreiniging te identificeren en samen te werken met lokale planners of overheidsfunctionarissen om beleidsoplossingen te identificeren.

hui in actie

Hui O Ka Wai Ola vrijwilligersopleiding. Foto © Bruce Forrester

mededeling

Technologie-opties en implementatiemethoden zijn van oudsher gericht op afvalinzameling, insluiting en behandeling. Succesvolle en duurzame sanitaire oplossingen vereisen echter begrip van de gemeenschap die wordt bediend, van gedragspatronen tot beschikbaarheid van hulpbronnen en culturele acceptatie. Er is geen one-size-fits-all oplossing; sanitaire oplossingen moeten worden afgestemd op elke locatie of gemeenschap.

De volgende uitdaging is het opbouwen van draagvlak of participatie bij de implementatie van de sanitaire oplossing. Om dit te bereiken, kunnen managers beginnen door te bepalen wie ze moeten overtuigen of motiveren om actie te ondernemen. Voor het voorbeeld van de implementatie van een programma voor het verwijderen van beerputten, zouden twee belangrijke doelgroepen kunnen zijn: 1) lokale beleidsmakers die geld moeten toewijzen voor het verwijderen van beerputten, en 2) eigenaren van kustwoningen die een kortingsprogramma moeten aanvragen om de verwijderingskosten te dekken beerputten. Mensen motiveren om actie te ondernemen gaat niet snel en vereist een zorgvuldige planning en strategische communicatie.

Strategische communicatie is het doelbewuste gebruik van communicatie om een ​​specifiek doel of resultaat te bereiken. Het gaat erom de juiste boodschap aan de juiste persoon (of doelgroep) op het juiste moment via het juiste kanaal te krijgen om een ​​doel te bereiken.

 Strategische communicatie voor instandhouding Guide for Marine Managers bevat een stapsgewijs planningsproces om een ​​communicatiedoel te helpen identificeren en een strategie te ontwikkelen om dit te bereiken. De zeven onderstaande stappen begeleiden gebruikers bij het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan. Voorbeelden en werkbladen voor elke stap maken het proces duidelijk en interactief. Voor afvalwaterverontreiniging is het onderzoeken van de omvang van het probleem in een gebied een goed startpunt om lokale uitdagingen vast te stellen en passende doelen te identificeren. Gegevens en statistieken over het probleem, inzicht in de prioriteiten van het publiek en het besef van de beschikbaarheid van bronnen zullen het nut van dit proces vergroten.

 

strategisch communicatieproces met logo 2021

 

Bekijk de gids voor voorbeelden van communicatietactieken om de aandacht van uw publiek te trekken en hen te motiveren tot handelen. Veel van de gedeelde ideeën zijn direct toepasbaar om de inspanningen op het gebied van afvalwaterverontreiniging te verminderen. Een communicatietactiek die niet in de gids is opgenomen en die relevant is voor dit onderwerp, is het gebruiken van gegevens om de aandacht te vestigen op rioolverontreiniging. Een voorbeeld hiervan is het Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS), een datavisualisatietool waarmee beoefenaars kwantificeerbare metingen van waterkwaliteit kunnen verbinden met rifomstandigheden en kwalitatieve observaties in de loop van de tijd. De  opent in een nieuw vensterOceaan kantelpunten tool presenteert deze data en bevindingen over rifcondities op coherente wijze, en kan gebruikt worden als model voor data science en oceaanmonitoring elders.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Om de steun en middelen voor afvalwaterbeperking van overheidsfunctionarissen, beleidsmakers en ander hoogstaand publiek te vergroten, kan een effectieve communicatiestrategie inhouden dat wordt getoond hoe de vervuiling van het rioolwater in de oceaan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) kruist.

SDG's (opgesteld door de VN in 2015) presenteren ambitieuze doelen voor het bieden van mensenrechten en het beschermen van hulpbronnen over de hele wereld. In de SDG's zijn specifieke doelen en streefdoelen opgenomen voor zowel sanitatie (SDG 6.3) als mariene bescherming (SDG 14). Er zijn echter verbanden tussen de uitdagingen en gevolgen van verontreiniging van het rioolwater in de oceaan en alle 17 doelstellingen (zie SDG's hieronder).

opent IMAGE-bestand

De 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die in 2015 zijn opgesteld om tegen 2030 te bereiken. Bron: Verenigde Naties

Er worden aanzienlijke middelen toegewezen voor activiteiten die verband houden met deze doelen wereldwijd op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Er zijn kansen om tegelijkertijd afvalwaterverontreiniging te verminderen en vooruitgang te boeken in de richting van de SDG's bij het beheer van de visserij om voeding en bestaansmiddelen te beschermen (SDG 2 en SDG 8); duurzame sanitaire infrastructuur (SDG's 9 en 10); klimaat- en milieubescherming (SDG's 13, 14 en 15); en interdisciplinaire oplossingen die rekening houden met milieu-, gezondheids-, technische en sociale criteria (SDG's 16 en 17). Door deze doelen in gedachten te houden, kan worden verdedigd waarom beleidsmakers een strategie voor het verminderen van afvalwater zouden moeten steunen.

Voorspraak

opent in een nieuw vensterAdvocacy Strategie Workshop

Klik op de bovenstaande afbeelding om de gids te openen

Africa Biodiversity Collaborative Group (ABCG), waartoe IRC, Conservation International en het Jane Goodall Institute behoren, heeft een  opent in een nieuw vensterZoetwaterbehoud en WASH Advocacy Strategieworkshop Facilitatorsgids​ Deze gids bereidt facilitators voor op het leiden van een workshop die fundamenteel inzicht geeft in de noodzaak van geïntegreerde WASH- en waterbehoudinspanningen en introduceert strategieën voor het betrekken van besluitvormers om beleidsverandering te genereren. De bedoeling van de gids en workshop is om het bewustzijn te vergroten en belangenbehartiging in gemeenschappen te inspireren ter ondersteuning van beleidsprogramma's ter bevordering van WASH en oplossingen voor waterbehoud.

Hoewel de ABCG-gids specifiek gericht is op het behoud van zoetwaterbronnen, zijn de voorgestelde methoden van toepassing op mariene gebieden. De vierdaagse workshop en instrumenten die erin worden gepresenteerd, dienen als een voorbeeld dat kan worden aangepast voor en gebruikt door kustgemeenschappen.

pporno youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »