Koraalverbleking

Levendig koraalrif in Palau, Micronesië. Foto © Ian Shive

De meeste rifbouwende koralen bevatten zoöxanthellen, eencellige dinoflagellaten die in het weefsel van het koraal leven. Koralen en zoöxanthellen hebben een symbiotische relatie. Zooxanthellae leveren koolhydraten aan het koraal door middel van fotosynthese, waardoor hun gastheer (het koraal) middelen kan richten op groei en het bouwen van zijn calciumcarbonaatskelet. In ruil daarvoor voorziet de koraalgastheer de zoöxanthellen van voedingsstoffen en een beschermde omgeving.

Bleken is een stressreactie die optreedt wanneer de relatie tussen koraal en zoöxanthellen wordt verbroken en de zoöxanthellen worden verdreven uit de koraalgastheer of wanneer pigmenten in de zoöxanthellen worden afgebroken. Door het verlies van zoöxanthellen wordt het witte calciumcarbonaatkoraalskelet zichtbaar door het transparante weefsel, waardoor het koraal helderwit of 'gebleekt' lijkt. Koralen kunnen enige tijd (dwz meerdere dagen of maanden) zonder hun zoöxanthellen overleven, maar hun vermogen om te overleven hangt af van het niveau en type stress en de gevoeligheid van het koraal. Als stressfactoren aanhouden, kunnen koralen verhongeren en sterven. Bleken komt ook voor bij andere dieren met zoöxanthellen, zoals foraminiferen, sponzen, anemonen en reuzenschelpdieren.

Close-up van een gebleekt skelet The Ocean Agency

Close-up van een gebleekt skelet van Acropora sp. koraal. Foto © The Ocean Agency

Welke oorzaken bleken?

De belangrijkste oorzaak van massableking is een verhoogde watertemperatuur in combinatie met zonnestraling. Bleken kan echter worden veroorzaakt door een groot aantal door de mens veroorzaakte en natuurlijke factoren, waaronder:

  • Verhoogd of verlaagd watertemperaturen
  • Hoge zonnestraling (fotosynthetisch beschikbare straling (PAR) en ultraviolet licht)
  • Ziekte
  • Verontreiniging
  • Veranderingen in zoutgehalte (bijv. Zoutschok door zware regenval of overstromingen)
  • sedimentatie van activiteiten zoals baggeren
  • Blootstelling aan lucht (bijv. Door eb)
  • Veranderingen in de waterchemie (bijv. oceaanverzuring)

Deze bronnen van stress kunnen bijdragen aan gelokaliseerde bleekgebeurtenissen (tientallen tot honderden meters), maar massa koraal bleken evenementen komen voor op regionale schaal, vaak over tientallen tot honderden kilometers.

Translate »