Kenmerken van veerkracht van koraalriffen

Goby bij Midway Reef, Kimbe Bay, Papoea-Nieuw-Guinea. Foto © Jeff Yonover

De componenten van de veerkracht van koraalriffen (bijv. weerstand, herstel, transformatie, blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen) worden bepaald door verschillende ecologische en sociale kenmerken. Het begrijpen van deze kenmerken is de sleutel tot het beheer van het rifecosysteem.

Eigenschappen van ecologische veerkracht

Een paar belangrijke kenmerken voor ecosystemen van koraalriffen zijn:

  • Diversiteit en functionele redundantie - Hoge biodiversiteitsniveaus vergroten de kans op gevarieerde reacties op bedreigingen. Diversiteit omvat genetische diversiteit, soortendiversiteit en morfologische diversiteit van koralen en andere rifsoorten, evenals diversiteit in de assemblages van zoöxanthellen. Functionele redundantie verwijst naar verschillende soorten die dezelfde rol of functie vervullen binnen het rifecosysteem, die een vangnet vormen als een soort uit het systeem verloren gaat. Functionele groepen op een koraalrif omvatten habitatbouwers, primaire producenten, bio-eroders, grazers, browsers en roofdieren. ref
  • Werving - Rekrutering is het proces waarbij jonge individuen (bijv. vissen en koraallarven, algenpropagules) larvale vestiging ondergaan en deel gaan uitmaken van de volwassen populatie. Natuurlijke rekrutering is een belangrijke indicator van de veerkracht van het rif. Op een gezond rif zorgt rekrutering voor een hoge mate van biodiversiteit en functionele redundantie; op een beschadigd rif zorgt rekrutering voor herstel. Gunstige rekruteringsomstandigheden worden vergemakkelijkt door fysieke oceanografische omstandigheden zoals oceaanstromingen en wervelingen tussen riffen en microstromingen binnen riffen; larvale bronnen die afkomstig kunnen zijn van hetzelfde rif (zelfrekruteerd) of van een ander rif (bronrif); en geschikte habitats, zowel wat betreft beschikbare ruimte als type substraten.
  • herbivorie - Aangezien gezonde herbivoorpopulaties macroalgen ervan weerhouden om koralen te overgroeien of koraalrekrutering te remmen, zijn ze van cruciaal belang voor de veerkracht van koraalriffen. Herbivoor vissen zijn verdeeld in vier functionele groepen, op basis van hun rol bij het beheersen van algengroei en het onderhouden van het rifsubstraat voor koraalrekrutering. Deze omvatten schrapers/kleine graafmachines, grote graafmachines/bioeroders, grazers/detritivoren en browsers. Elke functionele groep levert een belangrijke en complementaire bijdrage aan de veerkracht van het rif.
School van de doktersvis, Acanthurus coeruleus, grazend in Flower Garden Banks National Marine Sanctuary. Credit: GP Schmahl/NOAA (links); De bultkoppapegaaivis, Bolbometopon muricatum, opgraven. Credit: Matt Curnock/Ocean Image Bank (rechts)

School van de doktersvis, Acanthurus coeruleus, grazend in Flower Garden Banks National Marine Sanctuary. Credit: GP Schmahl/NOAA (links); De bultkoppapegaaivis, Bolbometopon muricatum, opgraven. Credit: Matt Curnock/Ocean Image Bank (rechts)

Kenmerken sociale veerkracht

Het begrijpen van de sociale kenmerken van een gemeenschap die de veerkracht van sociaal-ecologische systemen versterken (of verzwakken) is het onderwerp van doorlopend onderzoek en vereist onderzoek naar de veerkracht van de gemeenschappen en hun bestuurssystemen. Enkele belangrijke kenmerken zijn (aangepast van Cinner en Barnes 2019, Reef Veerkracht Kader):

  • Kennisbank die technisch, financieel of servicegericht zijn en de lokale bevolking in staat stellen zich aan te passen aan het verlies van een rifafhankelijk levensonderhoud.
  • Flexibiliteit, wat niet alleen een functie is van de diversiteit aan beschikbare opties, maar ook van de mentaliteit en bereidheid om je aan te passen en te veranderen in het licht van uitdagingen en onzekerheden.
  • Bestuur, met inbegrip van instellingen en sociale netwerken, beïnvloeden het vermogen om zich te organiseren en dienovereenkomstig te handelen in het licht van bedreigingen. Governance omvat ook de organisatie van de gemeenschap en de structuur van besluitvormingsprocessen en wordt verder beïnvloed door regels en voorschriften, leiderschap, management, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
  • Kennis biedt het vermogen om veranderingen te herkennen en erop te reageren. Kennis is een functie van onderwijs en toegang tot informatie en herinneringen uit ervaringen uit het verleden. Het betrekken van mensen met voorouderlijke banden met een plaats (dwz traditionele eigenaren en inheemse volkeren) en het opnemen van hun kennis in de besluitvorming is een cruciaal onderdeel van elk proces dat verband houdt met het versterken van de veerkracht.
  • Gezondheid en cultuur, zoals persoonlijke ervaringen, gepercipieerde normen en houding ten opzichte van risico's, kunnen de bereidheid om te handelen teweegbrengen of onderdrukken, en invloed hebben op keuzevrijheid en naleving.
Het kweken van zeekomkommers is een alternatief voor levensonderhoud voor andere extractieve visserijpraktijken. Foto © Garth Cripps/Blue Ventures

Het kweken van zeekomkommers is een alternatief voor levensonderhoud voor andere extractieve visserijpraktijken. Foto © Garth Cripps/Blue Ventures

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »