Veerkrachtbeoordelingen gebruiken om het management te informeren

Managers over de hele wereld voeren veerkrachtbeoordelingen uit om riffen te identificeren die de meeste kans hebben om klimaatverandering te overleven en prioriteit te geven aan managementacties om veerkracht te ondersteunen.

Een recente studie door McLeod et al. 2020 ontdekte dat beoordelingen van de veerkracht van koraalriffen het meest worden gebruikt om de volgende managementacties te informeren:

 • Mariene Ruimtelijke Ordening - Het informeren van mariene beschermde gebieden (MPA's), MPA-netwerken en lokaal beheerde mariene gebieden (LMMA's); het identificeren van prioritaire sites voor bescherming als gevolg van kwetsbaarheid voor bleken of hoge veerkracht; informeren over zeegezicht of mariene ruimtelijke ordening
 • Visserijbeheer - Het oogsten verbieden en controleren; het informeren van visserijregelgeving; exportquota instellen
 • Lokale dreigingsreductie - Vermindering van de effecten van het ankeren van boten, schade door toerisme, invasieve soorten en vervuiling door nutriënten en sedimenten
 • Monitoring en Evaluatie - Informeren van toekomstige protocollen voor het monitoren van veerkracht en bleken
 • Restauratie - Prioriteit geven aan locaties voor herstel van koraalriffen
Een diverse rifhelling in Raja Ampat, Indonesië. Foto © Gregory Piper/Ocean Image Bank

Een diverse rifhelling in Raja Ampat, Indonesië. Foto © Gregory Piper/Ocean Image Bank

Aanbevelingen

Deze studie identificeerde ook uitdagingen bij het toepassen van informatie over veerkrachtbeoordelingen en deed aanbevelingen om toekomstige inspanningen te sturen om de resultaten van veerkrachtbeoordelingen uit te voeren en toe te passen op managementinspanningen.

Lokale ondersteuning opbouwen
 • Ontwikkel prioriteiten voor de beoordeling van veerkracht in samenwerking met lokale belanghebbenden, zorg ervoor dat gegevens worden gedeeld tussen partners en verken mogelijkheden voor leden van de lokale gemeenschap om als burgerwetenschappers deel te nemen ref
 • Betrek managers en besluitvormers in alle stadia van de beoordeling en identificeer lokale kampioenen om de implementatie te ondersteunen ref
 • Ontwikkel communicatiemateriaal waarin het belang van managen voor veerkracht wordt getoond en deel hoe beoordelingen kunnen worden gebruikt in managementacties
 • Deel de resultaten van veerkrachtbeoordelingen om het behoud van riffen te bevorderen en een groter bewustzijn van het belang van riffen te vergroten
 • Deel hoe lokale belanghebbenden en leden van de gemeenschap een rol kunnen spelen bij de veerkracht van het rif door de schade aan het rif te verminderen en de bescherming van veerkrachtige gebieden aan te moedigen ref
 • Bevorder effectieve samenwerking tussen wetenschappers, gemeenschappen en lokale overheidsfunctionarissen om wetenschappelijke gegevens te integreren in beleid en aanpassingsmaatregelen
 • Voer sociale beoordelingen uit om de belangrijkste belanghebbenden te identificeren en om implementatiemogelijkheden en -beperkingen te beoordelen ref
 • Ontwikkel een kaart van de structuur en hiërarchie van de besluitvorming binnen de lokale overheid om de belangrijkste beïnvloeders, geschikte communicatiekanalen en mogelijkheden voor het beïnvloeden van besluitvormers te begrijpen ref
Richtlijnen voor indicatoren
 • Gebruik lokaal relevante veerkrachtindicatoren die een sterke link hebben met weerstand of herstel, die gebaseerd zijn op lokale kennis en die kunnen worden beoordeeld met behulp van dezelfde methodologie voor alle locaties ref
 • Overweeg kustgemeenschappen in combinatie met andere factoren die van invloed zijn op het veerkrachtpotentieel, aangezien grotere populaties rond potentieel veerkrachtige riffen het risico kunnen vormen van uitholling van de veerkracht van het rif ref
 • Houd rekening met het historische verstoringsregime van riffen en projecties van toekomstige blootstelling bij het interpreteren van beoordelingsresultaten ref
 • Integreer langetermijntrends van de status van indicatoren om de effectiviteit van managementacties te beoordelen en om adaptief management te informeren ref
 • Gebruik waar mogelijk teledetectiegegevens om inzicht te krijgen in waar veldgegevens ontbreken ref
 • Inclusief indicatoren voor sociale veerkracht en ecologische indicatoren (bijvoorbeeld veranderingen in bevolking, bestuur en technologie) ref
Beoordelingstiming
 • Stem de timing van wanneer een veerkrachtbeoordeling wordt uitgevoerd af op de besluitvormingsprocessen van het management (bijv. herbestemming van MPA) ref
 • Overweeg hoe verstoringsgebeurtenissen (bijv. orkanen, verblekingsgebeurtenissen) kansen kunnen bieden voor een groter bewustzijn van klimaateffecten op riffen en publieke actie kunnen creëren om riffen te ondersteunen
Kosten-batenanalyse
 • Standaardiseren hoe kosten in verband met veerkrachtbeoordelingen worden vastgelegd, inclusief planningskosten, veldapparatuur, salarissen van personeel, voedsel en onderdak voor onderzoeksteam en bijdragen in natura ref
 • Voorzie besluitvormers van een kosten-batenanalyse van potentiële managementacties in combinatie met resultaten van veerkrachtbeoordelingen om te helpen prioriteiten te stellen bij managementacties ref

Casestudies

Bekijk de presentatie hieronder om te zien hoe koraalrifmanagers in Hawaï veerkrachtbeoordelingen gebruikten om lokaal rifbeheer te informeren.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »