Gevolgen voor de menselijke gezondheid

Rioolbuis. Foto © Joe Miller

Verontreiniging van drinkwater is de belangrijkste weg voor ziekteverwekkers in menselijk afval om ziekten van en naar mensen te verspreiden. Mensen worden hier ook aan blootgesteld pathogenen via bodems, voedsel dat in vervuilde bodems wordt verbouwd, zeevruchten die uit vervuild water worden geoogst, en baden en recreëren in vervuild water.

rioolverontreiniging teken brian auer creative commons

Waarschuwingsbord voor afvalwaterverontreiniging op een strand. Foto © Brian Auer, Creative Commons

Besmettelijke ziekten door blootstelling aan menselijk afval zijn onder meer bacteriële salmonella, parasitaire giardia en haakworm, onder andere. Blootstelling kan ook leiden tot actuele aandoeningen, zoals huiduitslag en huidinfecties. ref

Pathogenen en infectieziekten

Diarreeziekten, zoals rotavirus, cholera en tyfus, vormen het dominante gezondheidsrisico in verband met afvalwaterverontreiniging, met 1.6 miljoen doden tot gevolg in 2017. ref Deze ziekten kunnen ernstige uitdroging, ondervoeding en groeiachterstand bij kinderen veroorzaken, waardoor hun groei en mentale ontwikkeling worden belemmerd. ref Het resultaat kan levenslange gezondheidscomplicaties zijn en schadelijke gevolgen voor hele gemeenschappen. Zie de casestudy uit de dorpen Bavu en Namaqumaqua in Fiji een gedetailleerde beschrijving van de implementatie van sanitaire systemen om tyfusuitbraken en andere gevolgen van afvalwaterverontreiniging aan te pakken.

Ziekteverwekkers in oesters en andere schelpdieren veroorzaken elk jaar 4 miljoen gevallen van hepatitis A en E, met ongeveer 40,000 doden en nog eens 40,000 gevallen van langdurige invaliditeit door chronische leverschade. ref

In een recente studie langs de kust van Myanmar, Littman en collega's (2020) ref identificeerde 5,459 bacteriële pathogenen in oesterweefsel, mariene sedimenten en zeewater. Ze meldden dat 51% van de ziekteverwekkers die in de oestermonsters werden aangetroffen, schadelijk waren en opkomend zorgwekkend voor de menselijke gezondheid.

Naast gastro-intestinale infecties, opent in een nieuw vensterzwemmers die aan vervuild water worden blootgesteld, lopen gevaar voor borst-, oor-, oog- en huidinfecties, evenals hepatitis.

Contact met menselijk afval vormt een urgente uitdaging, vooral in ontwikkelingsgebieden, en heeft geleid tot de ontwikkeling van de sector Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH).

WASH
De sector Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) is een vakgebied dat zich toelegt op sanitaire voorzieningen ter bescherming van de menselijke gezondheid. Dit werk omvat het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van drinkwater, veilige en effectieve sanitaire systemen en hygiënisch gedrag. Het richt zich primair op de ontwikkeling van gebieden zonder water- of sanitaire infrastructuur.
 

Gebrek aan toegang tot sanitaire voorzieningen, per regio ref

RegioAantal mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen
Zuid-Azië953 miljoen
Sub-Sahara Afrika695 miljoen
Oost-Azië337 miljoen
Zuidoost-Azië176 miljoen
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied106 miljoen
Andere gebieden98 miljoen

Andere verontreinigingen

Andere verontreinigingen uit menselijk afval zijn ook gevaarlijk voor de mens, waaronder hoge nutriëntenconcentraties. Chemische stoffen van opkomend zorgwekkende stoffen (CEC's) worden tijdens de behandeling vaak niet uit het afvalwater verwijderd en komen gemakkelijk in het mariene milieu terecht. Blootstelling kan plaatsvinden door inname van besmette zeevruchten of direct contact met kleine concentraties in water in de loop van de tijd. Enkele voorbeelden zijn:

  • Zware metalen kunnen kritieke lichaamsfuncties belemmeren wanneer ze worden ingenomen en opgehoopt. ref
  • Geneesmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en huishoudelijke schoonmaakproducten behoren tot de CEC's waarvan bekend is dat ze hormoonontregeling bij de mens veroorzaken, wat leidt tot negatieve gevolgen voor de reproductieve gezondheid. ref
  • Karenia brevis, het mariene dinoflagellaat dat rode vloed veroorzaakt, een soort schadelijke algenbloei, produceert brevetoxinen die kunnen vernevelen. Deze gifstoffen zijn in verband gebracht met een verhoogde incidentie van astma en een toename van 40% in spoedeisende hulp voor gastro-intestinale aandoeningen tijdens rode vloed. ref

Nitraten in drinkwater kunnen veroorzaken Methemoglobinemie bij kinderen en blootstelling aan neurotoxines gegenereerd door blauwgroene algenbloei kan leiden tot de symptomen van Alzheimer. ref Recente studies hebben nitraten in drinkwater gekoppeld aan colon-, eierstok-, schildklier-, nier- en blaaskanker bij volwassenen. ref Talrijke onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat een verhoogd risico op kanker optreedt bij nitraten op niveaus onder de Amerikaanse norm van 10 delen per miljoen. ref Een Deense studie meldde een verhoogd risico op darmkanker met nitraatniveaus van meer dan 3.87 delen per miljoen. ref

Bepaalde soorten algen, Pseudo-nitzchia australiis, produceren domoïnezuur, dat bioaccumuleert in waterorganismen en bij mensen een neurologische aandoening veroorzaakt die ASP wordt genoemd. De symptomatische aanvallen, hallucinaties, geheugenverlies en braken kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan kleine doses in de loop van de tijd, wat typerend is voor gezondheidsrisico's van andere door algen overgedragen toxines. ref

Verontreiniging door afvalwater verergert niet alleen de gezondheidsproblemen, het brengt de visserij in gevaar, een essentiële bron van eiwitten voor voeding en levensonderhoud, en bedreigt koraalriffen, die ook voedsel, zekerheid van bestaan, kustbescherming en huizen bieden aan vele soorten die essentieel zijn voor medische producten. ref

Antimicrobiële resistentie

De toename van antibioticaresistente ziekteverwekkers, of "superbacteriën", is waarschijnlijk de meest zorgwekkende impact op de menselijke gezondheid die we ondervinden in verband met afvalwaterverontreiniging. Antimicrobiële resistentie is verantwoordelijk voor 700,000 sterfgevallen per jaar, een aantal dat daardoor groeit opent in een nieuw vensterslecht antibioticabeheer (dwz te veel antibiotica voorschrijven), gebrek aan sanitaire voorzieningen, onvoldoende afvalwaterzuivering en lozing in het milieu. ref Superbugs ontstaan ​​door een ziekte die - vaak royaal - wordt behandeld met antibiotica. Deze antibiotica komen terecht in afvalwater, waar ze zich vermengen met microben. De antibiotica doden veel microben, terwijl andere microben die de genetica hebben om lagere doses antibiotica te weerstaan, worden geselecteerd en in relatieve overvloed toenemen. Als deze nieuwe superbacteriën niet op de juiste manier worden behandeld, komen ze in het milieu terecht. Het is een gevaarlijke terugkoppeling van ziekte, antibiotica, vermenging en blootstelling. Het besef groeit dat afvalwaterzuiveringsinstallaties een broedplaats zijn voor superbacteriën. ref Verbetering van sanitaire voorzieningen en afvalwaterzuivering is een cruciaal onderdeel van het aanpakken van deze bedreiging voor de menselijke gezondheid.

Het verminderen van vervuiling en de prevalentie van superbacteriën komt ook de gezondheid van de oceaan ten goede. Met de COVID-19-pandemie werd het belang van de volksgezondheid, zelfs in afgelegen gebieden, nog nooit zo gewaardeerd. Lokale of regionale uitdagingen op het gebied van afvalwaterverontreiniging kunnen wereldwijde gezondheidscrises veroorzaken. Taneja en Sharma ref documenteer een uitstekend voorbeeld van de ernst van deze situatie in India. In het hele land wordt liberaal en onoordeelkundig gebruik gemaakt van antibiotica om veel ziekten te behandelen. Deze praktijk heeft geleid tot een van de hoogste resistentiepercentages tegen antimicrobiële middelen die worden gebruikt om mensen en voedseldieren te behandelen, en tot een van de hoogste concentraties van geneesmiddelresistente microben in natuurlijke waterlichamen. Hun bevindingen zijn een waarschuwing voor de rest van de wereldgemeenschap, terwijl de inperkingsplannen die nu worden ingevoerd (vermindering van het antibioticagebruik en verbod op de toepassing van afvalwaterslib op landbouwgronden) dienen als een model om het probleem te verminderen.

Indirecte gevolgen voor de gezondheid

Open ontlasting of onveilige sanitaire voorzieningen (zonder licht of privacy) zijn vooral zorgwekkend voor vrouwen en creëren kansen voor intimidatie of geweld. Genderverschillen als gevolg van inadequate sanitaire voorzieningen worden vergroot wanneer meisjes tijdens de menstruatie de school missen of vrouwen te veel tijd besteden aan het vinden van schoon drinkwater. Sanitaire ingrepen vereisen vaak contact met menselijk afval tijdens inzameling en verwerking en het minimaliseren van dit contact wordt steeds meer erkend als essentieel voor de volksgezondheid.

Hoewel ongezuiverd menselijk afval en gedeeltelijk gezuiverd afvalwater de belangrijkste bedreigingen voor de menselijke gezondheid vormen, bestaan ​​er ook gevaren in bijproducten van gezuiverd afvalwater. Verwijdering van biologische vaste stoffen stelt nabijgelegen populaties in gevaar voor inademing of opname van ziekteverwekkers in de lucht. ref

Veilige sanitaire voorzieningen zijn gedefinieerd door de Gezamenlijk monitoringprogramma (JMP) als systemen die de hele sanitaire serviceketen aanpakken. Verbeterde sanitaire voorzieningen omvatten onder meer aandacht voor afval dat verder gaat dan insluiting ter plaatse. Contact met menselijk afval tijdens inzameling en behandeling, of vanwege het gebrek aan inzameling en behandeling, is een belangrijk onderdeel geworden van de implementatie van sanitaire oplossingen, en het minimaliseren van dit contact wordt steeds meer erkend als essentieel voor de menselijke gezondheid. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, heeft het grootste deel van de wereldbevolking geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen om de volksgezondheid te beschermen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hadden in 6 bijna 10 op de 2017 mensen toegang tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen. ref

 

Uitsplitsing van wereldwijde toegang tot sanitaire voorzieningenopent IMAGE-bestand

Uitsplitsing van de wereldwijde toegang tot sanitaire voorzieningen (afbeelding links) en de Sanitatieladder (afbeelding rechts) die door het JMP wordt gebruikt om sanitaire interventies te evalueren. Bron: opent in een nieuw vensterWIE en UNICEF

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »