Kutumia maarifa ya kitamaduni kuongoza upangaji wa usimamizi wa uvuvi wa pwani katika Lagoon ya Koror Kusini, Palau

 

yet

Koror Kusini mwa Lagoon, Palau

Changamoto

Katika jumuiya ya kimataifa ya miamba, Palau inajulikana kwa mafanikio yake katika uhifadhi wa baharini, hasa, uteuzi wa maeneo yaliyohifadhiwa makubwa na madogo, na ulinzi wa miamba ya matumbawe. Mojawapo ya nguvu za Palau imekuwa umiliki wa maliasili ambazo zimesalia kwa watu wa Palau na jamii zinazomiliki, kutumia, na kuwa na hisa moja kwa moja katika uhifadhi wa rasilimali. Muunganisho huu thabiti—na umuhimu wa rasilimali za baharini kwa desturi za kitamaduni—unamaanisha kuna hamu na kujitolea kutoka kwa jumuiya na serikali za majimbo kusimamia rasilimali vizuri. Kwa bahati mbaya, katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, kumekuwa na pengo katika ushirikishwaji wa jamii na ujumuishaji wa maarifa ya jadi katika usimamizi wa rasilimali ambao umesababisha hatua za usimamizi katika ngazi ya serikali zinazolenga kupunguza uvunaji wa spishi badala ya mtazamo wa jamii na mfumo wa ikolojia. Hii imesababisha uvunaji kupita kiasi na mapungufu katika kanuni na imechangia kupungua kwa uvuvi wa pwani ya Palau katika maeneo fulani.

Mwonekano uliogawanyika wa miamba ya matumbawe huko Palau

Mwonekano uliogawanyika wa miamba ya matumbawe huko Palau. Picha © Kip Evans, CCC Marketing LLC

Mpango wa Kusimamia Uvuvi wa Miamba ya Kaskazini ya Palau ulizinduliwa katika miamba ya kaskazini ya Palau pamoja na majimbo ya Kayangel na Ngarchelong mwaka wa 2016. Mpango huu uliundwa kwa ushirikiano na jamii na wavuvi kuunganisha uelewa wao wa karibu wa makazi ya spishi, tabia, na mzunguko wa maisha. Hatua kadhaa za usimamizi sasa zinatekelezwa, na kanuni zimewekwa katika majimbo yote mawili kutokana na Sheria za Usimamizi wa Uvuvi wa Pwani. Ikitumia juhudi hii kama kielelezo chenye mafanikio cha kuiga ushiriki wa wavuvi na kujumuisha maarifa yao katika mipango ya usimamizi, Serikali ya Jimbo la Koror (KSG) ilizindua mchakato wa kulinda uvuvi wa Jimbo la Koror.

Hatua zilizochukuliwa

Kuendeleza mpango

Mnamo 2020, Serikali ya Jimbo la Koror, pamoja na Baraza la Viongozi wa Jadi, ilianza mchakato wa kupanga kuunda mpango wa usimamizi wa uvuvi wa spishi nyingi kwa rasi ya kusini ya Koror kwa kutumia maarifa ya jadi na maarifa ya kisasa ya kisayansi. Mchakato huu uliongozwa na timu ya mipango ya uvuvi iliyoongozwa na chifu wa kimila, inayoundwa na wavuvi wa ndani na washirika, kwa usaidizi kutoka kwa Palau Conservation Society (PCS). Matokeo ya juhudi hizi yalikuwa Mpango wa Kusimamia Uvuvi wa Pwani ya Koror, mpango wa kurejesha samaki wa miamba wa thamani na wanyama wasio na uti wa mgongo kutokana na uvunaji kupita kiasi, kujenga upya idadi ya watu kwa ajili ya uvunaji endelevu pamoja na mifumo ikolojia yenye afya, na kuhakikisha jamii ya Koror inanufaika kwa uendelevu kutokana na uvuvi wake wa pwani.

Hatua kuu za kuunda Mpango shirikishi wa Usimamizi wa Uvuvi (FMP) ni pamoja na:

 1. Kuanzisha Timu ya Kupanga Uvuvi wa Koror. Timu ilijumuisha wataalam wa uvuvi wa ndani ambao waliwakilisha jumuiya ya wavuvi ya Koror, Idara ya Uhifadhi na Utekelezaji wa Sheria ya KSG (DCLE), PCS, Ofisi ya PALARIS, Kituo cha Kimataifa cha Miamba ya Matumbawe cha Palau (PICRC), na Hifadhi ya Mazingira (TNC).
 2. Akihojiana na wavuvi wa Koror. Timu iliandaa dodoso lisilo na majibu, ilikutana na wabunge wa vitongoji kwa mwongozo wa nani wa kuhoji, na kufanya mahojiano ya vikundi katika vijiji ili kujifunza kuhusu aina za samaki wa kienyeji (kwa mfano, tabia, makazi, mizunguko ya maisha, umuhimu kwa jamii, n.k.) na mazoea ya uvuvi. Mikutano ya ziada ililenga wavuvi wa kike ili kujaza pengo linaloonekana katika ushiriki wa wanawake.
 3. Kuchambua data. Baada ya mahojiano ya wavuvi, data zilizokusanywa zilikusanywa na kuchambuliwa na kisha kutumika kuongoza kazi zilizofuata.
 4. Uchoraji ramani shirikishi wa maeneo ya uvuvi. Timu na wakaguzi wa upimaji wa GIS kutoka PALARIS walifanya kazi kwa pamoja ili kupanga aina tano za maeneo ya uvuvi yaliyotambuliwa na wavuvi kupitia mchakato wa usaili.
 5. Inathibitisha matokeo ya ramani. Wavuvi waliongoza zaidi ya mikutano 30, ambayo ilijumuisha kutembelea tovuti, mikutano ya uongozi wa serikali, na mikutano ya kiufundi na PICRC, TNC, KSG DCLE, na Ofisi ya Uvuvi ili kujadili data na rasimu ya ramani. Mchakato huu ulisababisha hatua za uendelevu za uvuvi, ambazo zilijumuisha hatua za anga, zisizo za anga, na za muda, na ramani ya kina ya maeneo ya jadi ya uvuvi huko Koror, ambayo yalijumuisha matumizi ya majina ya jadi.
 6. Kubainisha aina kuu za kusimamia. Timu ilikusanya data inayopatikana kuhusu aina ya samaki aina ya Koror na kisha kuratibu mikutano na wavuvi wa ndani na wataalam wengine wa uvuvi na wanasayansi, wakiwemo wataalam wa wanyama wasio na uti wa mgongo kutoka Ofisi ya Uvuvi. Wavuvi waliongoza mchakato huu, wakibainisha ni aina gani za samaki ziko Koror na zipi ni muhimu zaidi kwa watu wa Koror. Kwa maoni kutoka kwa wanasayansi wa uvuvi wa TNC, pia walitambua ni spishi zipi zinazohitaji uangalizi wa haraka kuhusiana na idadi ya watu wao.
 7. Kutengeneza FMP shirikishi. Wafanyikazi wa PCS walikusanya data ya mahojiano, ramani, na orodha za spishi muhimu kuandaa FMP. Usaidizi wa kisayansi na kiufundi kwa mpango huu ulitolewa na Ofisi ya Uvuvi, PICRC, TNC, na PALARIS. Rasimu ya FMP kisha ilishirikiwa na Timu na wavuvi walioshiriki katika mchakato, na maoni yalijumuishwa katika FMP ya mwisho.
Mashauriano ya wavuvi wa vitongoji vya Koror

Mashauriano ya wavuvi wa vitongoji vya Koror. Picha © Palau Conservation Society

Utekelezaji wa FMP

Ili kusaidia utekelezaji wa FMP, KSG ilishirikisha PCS kuunda mpango wa utekelezaji na kusaidia kutekeleza shughuli za kujenga uwezo wao. Kazi hii iliungwa mkono na Initiative Reefs Initiative (RRI)—ushirikiano wa kimataifa unaowezesha usimamizi kamili unaotegemea ustahimilivu katika maeneo manne ya majaribio ya miamba yaliyoorodheshwa ya Urithi wa Dunia. Shughuli za kujenga uwezo zilijumuisha kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa KSG, kupanga kazi kwa mwaka mmoja, na kufanya tathmini ya mapungufu na mahitaji ili kutambua maeneo ndani ya KSG ambayo yanahitaji uwezo ulioboreshwa. KSG kwa sasa inafanya kazi na RRI, PCS, TNC, na PICRC kuunda miradi ambayo itafuatilia afya ya uvuvi, kutoa mafunzo kwa wafanyikazi na walinzi wa KSG, na kujenga uwezo wao wa kitaasisi kutekeleza FMP.

Imefanikiwaje?

Mnamo 2021, Serikali ya Jimbo la Koror ilipitisha rasmi Mpango wa Kudhibiti Uvuvi wa Koror Pwani. Wafuasi wa Mpango kwa sasa wanafanya kazi ili Bunge lipitishe mswada wa sheria wa Usimamizi wa Uvuvi wa Koror 2021—ambao utaweka kanuni za uvuvi kwa Jimbo la Koror kwa mara ya kwanza. 

FMP ilikuwa ya kwanza kwa Jimbo la Koror na ina uwezekano wa matokeo ya ardhini yenye athari, kutokana na ukweli kwamba ni mpango wa spishi nyingi, unaochota kwa ustadi maarifa ya kitamaduni na ya kisasa, na mara ya kwanza uvuvi wa samaki umedhibitiwa. katika jimbo lenye watu wengi zaidi la Palau ambapo samaki ndio msingi wa utamaduni na mila.

Ingawa utekelezaji ni mwanzo tu, ni wazi kwamba mchakato wa kuendeleza FMP umesaidia kuimarisha uthabiti wa kiikolojia, kijamii na utawala wa eneo la ndani. Hii ni kawaida ya mbinu ya uthabiti, kwa kuwa hatua yenyewe pamoja na mchakato wa kupanga na kutekeleza hatua hutumika kujenga uthabiti.

Kiikolojia, malengo na hatua za wazi za uhifadhi wa samaki walio hatarini zimefafanuliwa na programu za ufuatiliaji kufuatilia maendeleo zimeanzishwa. Vitendo vya usimamizi vinaangalia zaidi ya usimamizi wa spishi ili kujumuisha usimamizi wa makazi muhimu ya uvuvi, njia za uhamiaji wa spishi na maeneo ya kujumlisha, na mifumo ikolojia ndani yao.

Kijamii, njia ya maana na yenye kuwezesha ushirikishwaji wa washikadau ulifanyika imesaidia kujenga msingi wa uaminifu, usawa, na madhumuni ya pamoja kati ya wahusika wote. Wavuvi, wakiwemo wanawake, walishirikishwa kikweli na utaalamu wao uliendesha maamuzi yaliyounda mpango huo. Pia walihusika tangu mwanzo wa mradi hadi mwisho, wakati Timu ilipowasilisha rasimu ya FMP kwa uongozi wa Koror. Uhusiano kati ya wavuvi na wanasayansi ulianzishwa na/au kuimarishwa, na unyanyapaa wa NGO ya eneo hilo, PCS, kama shirika ambalo "hufunga tu maeneo ya uvuvi" ulikomeshwa.

Kwa mtazamo wa utawala, mchakato wa kubuni ushirikiano umeweka msingi wa kununua na kusaidia utekelezaji. Mpango huu ulitengenezwa na jamii kama ilivyokuwa na wakala wa usimamizi. Inajibu matatizo ya ndani na inatambua vikwazo na fursa za ndani. Zaidi ya hayo, mapengo na tathmini ya mahitaji ilisaidia kutambua maeneo ndani ya KSG ambayo yanahitaji uwezo ulioboreshwa na kuweka njia kwa washirika kusaidia utekelezaji wa FMP.

Mvuvi wa Meyuns akiwa ameshikilia sanduku la samaki waliovuliwa

Mvuvi wa Meyuns. Picha © Palalu Conservation Society

Masomo kujifunza na mapendekezo

 • Anzisha timu ya kupanga ambayo ni mwakilishi wa kikundi/vikundi unavyotaka kushiriki. Sifa ya thamani zaidi ya Timu ilikuwa ujuzi wa wavuvi walioshiriki na ukweli kwamba wanafahamiana vyema na wanajulikana ndani ya jumuiya za wavuvi. Hii ilifanya Timu kuwa ya kimkakati kuhusu nani ilihusika na jinsi gani, na kufikika zaidi na kuaminika ndani ya jumuiya ya wavuvi.
 • Shirikisha vikundi visivyo na uwakilishi mdogo. Kutathmini mapungufu katika uwakilishi ndani ya ushirikishwaji wa washikadau kunaweza kusaidia kuhakikisha kuwa mitazamo na aina mbalimbali za maarifa zinajumuishwa. Hapo awali, wanawake hawakushiriki katika mahojiano, kutokana na unyanyapaa wa kijamii kwamba wanawake hawashiriki katika uvuvi. Ili kukabiliana na changamoto hii, Timu iliwaalika wavuvi maalum wa kike kutoka kila kitongoji kushiriki katika mikutano ya vikundi vya wanawake pekee. Katika mazingira haya, wavuvi wa kike walishiriki maarifa na uzoefu wao kwa uhuru na kutoa maarifa muhimu katika usimamizi wa uvuvi.
 • Uwezeshaji wa wadau hujenga uwezo wa kufurahia utekelezaji. Timu ililenga katika kutoa fursa kwa wadau kujihusisha na kutoa michango, pamoja na fursa kwa wadau kuongoza masuala ya ushiriki. Kuwawezesha wadau kushirikishwa katika mchakato wa kupanga kunawapa uwezo wa kuhusika na kutetea utekelezaji wa FMP.
 • Utofauti wa maarifa husababisha matokeo thabiti zaidi. Nguvu kuu ya mchakato ilikuwa ujumuishaji wa uzoefu ulio hai, data ya kisayansi, na maarifa ya jadi/utamaduni ndani ya mchakato wa kupanga. Ushirikiano uliandaliwa kwa njia ambazo zilidhihirisha wazi kwa washikadau walioshiriki kwamba kila aina ya maarifa ilithaminiwa. Kuchanganya aina hizi zote za maarifa kulizalisha maarifa na matokeo ambayo yalifanya FMP ya baadaye kuwa thabiti na yenye ufanisi zaidi.
 • Mchakato wa kutengeneza mpango unaweza kuleta wadau karibu zaidi. Ushirikiano kati ya washikadau mbalimbali (kwa mfano, kati ya wanasayansi, wasimamizi, na wavuvi wakati wa kufanya ramani shirikishi) ulisaidia kuongeza maarifa kuhusu mfumo, na pia kuhusu maadili, imani na changamoto za washikadau wengine. Uelewa huu wa pamoja ni hatua ya kwanza ya msingi kuelekea usimamizi shirikishi.
 • Kuwa mvumilivu. Michakato ya ushirikiano huchukua muda kama vile kujenga usaidizi na kuunda sheria mpya.
Kikundi cha Marbled huko Palau

Kikundi cha Marbled huko Palau. Picha © Madara Hata, PICRC

Muhtasari wa kifedha

Maendeleo ya FMP yalifadhiliwa na Micronesia Conservation Trust. Miradi muhimu kutoka kwa mpango wa utekelezaji wa FMP ilifadhiliwa kupitia Mpango wa Resilient Reefs Initiative, ambao unatolewa mjini Palau na Idara ya Uhifadhi na Utekelezaji wa Sheria ya Serikali ya Jimbo la Koror kwa ushirikiano na Wakfu wa Great Barrier Reef, Mtandao wa Kustahimili Miamba wa Nature Conservancy, Kituo cha Chuo Kikuu cha Columbia. kwa Miji na Mandhari Yenye Ustahimilivu, Kichocheo cha Miji Yenye Ustahimilivu, UNESCO, na AECOM. Mpango huo umewezeshwa na Wakfu wa BHP. 

Viongozi wa viongozi

Serikali ya Jimbo la Koror

Koror House of Traditional Leaders

Palau Conservation Society

Kituo cha Kimataifa cha Mawe ya Coral ya Palau

Hali Hifadhi

Ofisi ya Uvuvi

Washirika

Msingi Mzuri wa Reef Foundation

Mtandao wa Resilience Network

rasilimali

Mpango wa Usimamizi wa Uvuvi wa Pwani wa Koror 2021

Mpango wa Usimamizi wa Uvuvi wa Miamba ya Kaskazini wa Palau 2016

porno kijiji xmxx mwalimu xxx Ngono
Translate »