Mkakati wa Ustahimilivu wa RRI

Kadiri athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinavyoongezeka, wasimamizi wa miamba duniani kote wanatambua kuwa mbinu za biashara kama kawaida hazitoshi tena kukabiliana na matishio yaliyounganishwa huku zikitoa sababu za kutokuwa na uhakika. Hii imechochea mwendo kuelekea usimamizi unaotegemea uthabiti (RBM) kama njia ya kufikiria upya mipango na sera za ndani.  

RRI inashirikiana na wasimamizi wa ndani ili kuunda mkakati wa ustahimilivu ambao ni wa kibunifu na uliounganishwa katika fikra zake na kuweka kipaumbele katika kutekeleza suluhu za ndani za muda mfupi na mrefu ambazo zitashughulikia moja kwa moja udhaifu wa jumuiya ya miamba na miamba. Zao kuu la mchakato wa mkakati wa ustahimilivu ni mpango wa utekelezaji uliobuniwa pamoja ndani ya nchi ambao unatanguliza changamoto kubwa zaidi zinazokabili miamba na jumuiya zake za ndani (kwa mfano, uvuvi wa kupita kiasi, matukio ya upaukaji wa matumbawe, n.k.). 

Majadiliano ya mkakati wa ujasiri. Picha © Bec Taylor

Majadiliano ya mkakati wa ujasiri. Picha © Bec Taylor

Mikakati ya ustahimilivu iliyotengenezwa kwa ushirikiano na RRI inashiriki kanuni zinazofanana: 

 • Onyesha muktadha wa kipekee wa eneo la ndani, ikijumuisha jamii, utawala na mfumo ikolojia wa miamba ya matumbawe. 
 • Tumia ushiriki mpana, tofauti na uwakilishi wa washikadau 
 • Toa jukwaa linaloweza kufikiwa la utetezi na elimu ya ustahimilivu wa miamba kutoka kwa jamii na washikadau 
 • Onyesha kujitolea kutoka kwa uongozi wa usimamizi wa miamba na washikadau husika 
 • Jumuisha mpango wazi wa utekelezaji kwa hatua za kipaumbele za ustahimilivu 
Tathmini ya ustahimilivu hutoa uelewa wa hatari na vipaumbele vya mishtuko na mifadhaiko. Picha © Hugh Whyte/Ocean Image Bank

Tathmini ya ustahimilivu hutoa uelewa wa hatari na vipaumbele vya mishtuko na mifadhaiko. Picha © Hugh Whyte/Ocean Image Bank

Mkakati Katika Hatua Tano

The mchakato wa mkakati wa ujasiri iliyotengenezwa na RRI na washirika wake inajumuisha hatua tano:  

 1. Kupanga mchakato na kuanzisha utawala 
 2. Shiriki kwa upana 
 3. Tathmini uthabiti 
 4. Kuendeleza vitendo 
 5. Maliza mkakati  

Kila moja ya hatua hizi tano ni pamoja na michakato ya jumla ambayo inaweza kutumika kwa muktadha wa ndani na inapaswa kuendeshwa na vikundi vya washikadau wa ndani. 

Hatua ya 1: Mpango wa Mchakato na Uanzishe Utawala

Hatua ya kwanza ya mchakato huo ni kuwapanga washirika wa ndani na kuoanishwa kuhusu madhumuni na mchakato wa kutengeneza mkakati wa ustahimilivu, pamoja na kutazamia na kupanga kazi inayokuja. Hii ni pamoja na kuunda kamati ya usimamizi ya eneo kwa ajili ya uangalizi na kufanya maamuzi, pamoja na kuandaa mpango kazi ambao unajibu muktadha wa kipekee wa eneo la karibu. Kuchukua muda kupanga mchakato wa kuunda mkakati kutasaidia timu ya ndani kuongeza juhudi zao na kuongeza kazi iliyopo ili kujenga ustahimilivu wa miamba.  

Kuteleza kwenye mwamba huko Belize. Picha © Marcus Alamina

Kuteleza kwenye mwamba huko Belize. Picha © Marcus Alamina

Hatua ya 2: Shiriki kwa Upana

Lengo la hatua hii ni kufikiria na nani na jinsi wakala wa usimamizi wa miamba hutafuta kushirikiana ili kuhakikisha mchakato wao wa kutengeneza mkakati wa ustahimilivu unaunganisha mchango na ushirikishwaji wa washikadau mbalimbali, wawakilishi wa jamii. 

Ushirikishwaji wa washikadau ni ufunguo wa kuweka msingi mkakati wa ustahimilivu katika uzoefu wa washikadau, na katika kuhakikisha hatua zinazotengenezwa katika mkakati huo zinakidhi mahitaji ya washikadau. Malengo ya ushiriki yanapaswa kutengenezwa ili kujibu mahitaji na historia za kila tovuti. Ushirikiano mzuri wa washikadau unaweza kuweka mazingira ya kufikia malengo yote mawili, kutoa taarifa muhimu kwa wapangaji na kuongeza uthabiti wa matokeo, pamoja na kujenga uaminifu na kuweka msingi wa uwajibikaji wa pamoja wa vitendo. 

Ateliers participatifs du grand lagon sud WAZEE WA KANAK NA WASIMAMIZI WA MKOA. CREDIT MATTHIAS BALAGNY

Ushirikiano wa wadau ni muhimu katika mchakato mzima. Picha © Matthias Balagny

Hatua ya 3: Tathmini Ustahimilivu

Madhumuni ya hatua hii ni kufanya tathmini ya ustahimilivu wa miamba na jumuiya ya ndani, ikijumuisha mali muhimu, changamoto za sasa za usimamizi, mishtuko na mifadhaiko, na jinsi kutegemeana kati ya sifa hizi kunaweza kuathiri jumuiya ya miamba na miamba baada ya muda. Kuna zana na mbinu nyingi za kusaidia wasimamizi kufanya tathmini ya uthabiti.  

Kwa kushauriana na wataalamu wa kimataifa na wataalamu wa uthabiti, RRI imeunda zana ya Tathmini ya Ustahimilivu wa Miamba (RRA) yenye msingi wa Microsoft Excel. Zana ya RRA hutoa mchakato uliopangwa wa kuchunguza hali ya ustahimilivu wa mifumo muhimu kuhusiana na mishtuko na mikazo ambayo inaweza kuiathiri. Zana ya RRA kwa sasa iko katika awamu ya majaribio.Kwa nakala ya zana, barua pepe resilience@tnc.org.  

Ni muhimu, bila kujali njia inayotumika, kuhakikisha kuwa inafanywa kwa kutumia mchanganyiko wa mapitio ya kompyuta na ushirikishwaji wa washikadau, pamoja na maarifa ya kisayansi na jadi.-kukiri kwamba uelewa bora wa mfumo wa ndani utatoka kwa mchanganyiko wa pembejeo, za kisayansi na zinazoishi. 

Kuchanganya vyanzo vingi vya habari kunakubali kwamba kisayansi na kuishi ni pembejeo muhimu. Picha © Paul Chabre

Kuchanganya vyanzo vingi vya habari kunakubali kwamba kisayansi na kuishi ni pembejeo muhimu. Picha © Paul Chabre

Hatua ya 4: Tengeneza Vitendo

Kazi iliyofanywa katika kila hatua ya awali ya mchakato inaarifu moja kwa moja ni hatua zipi wasimamizi na washirika wao watachukua ili kuanzisha na kudumisha uthabiti dhidi ya usumbufu wa siku zijazo. Vitendo ambavyo vinakidhi vyema zaidi malengo yaliyoainishwa kutokana na muda na rasilimali chache pia vinahitaji kupewa kipaumbele. Hatua hii kawaida inajumuisha: 

 • Kuweka kipaumbele kauli za changamoto za ustahimilivu  
 • Utambulisho wa matokeo yanayotarajiwa 
 • Kutambua vitendo 
 • Kuweka kipaumbele kwa vitendo 
RRI BecTaylor Oct22 0020 D4A07421

Warsha ya ustahimilivu huko Australia Magharibi. Picha © Bec Taylor

Hatua ya 5: Maliza Mkakati

Hatua ya mwisho ni kujumuisha mkakati wa kustahimili msukumo na unaoweza kutekelezeka ambao unaeleza maono ya siku zijazo za mfumo wa miamba, kutafsiri changamoto za ustahimilivu kuwa malengo, na kuungwa mkono na vitendo vya kuleta matokeo ya uthabiti. Ingawa kuna kanuni za kawaida za kupanga kulingana na uthabiti, zilizoainishwa hapo juu, mkakati wa uthabiti unahitaji kujibu muktadha mahususi, changamoto, na fursa za kila miamba na jumuiya. 

RBM_bango

porno kijiji xmxx mwalimu xxx Ngono
Translate »