ดูบน YouTube

เมษายน 10, 2013

มีการดำเนินการที่สำคัญสองประการเพื่อช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลรอบเกาะ ได้แก่ การจัดการการจับปลาและการจัดการน้ำที่ไหลบ่าจากแผ่นดิน การนำเสนอโดย Hugh Possingham นี้แสดงตัวอย่างล่าสุดของวิธีการในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอนุรักษ์ที่ใดโดยเน้นที่ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างความเท่าเทียมและการจัดลำดับความสำคัญ ความเท่าเทียมกันระหว่างชุมชนหรืออุตสาหกรรม จำกัด ผลการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุดเพียงใด

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »