การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟินฟิช

ภาพถ่าย© Robert Jones / The Nature Conservancy

หลายประเทศและชุมชนกำลังพิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ชุมชนชายฝั่งมีทางเลือกในการดำรงชีวิตสร้างอาหารทะเลสำหรับตลาดในท้องถิ่นและการส่งออกและให้สภาพภูมิอากาศที่ดีต่อการทำประมงป่า การจัดการที่ดีและแนวทางการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการพัฒนาในลักษณะที่ไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเล

การสัมมนาผ่านเว็บนี้แนะนำ . ใหม่ ชุดเครื่องมือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Reef Resilience Network ซึ่งจัดหาทรัพยากรสำหรับผู้จัดการแนวปะการังที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ของตนอยู่แล้วหรือกำลังวางแผน มุ่งเน้นไปที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟินฟิชและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและการดำรงชีวิต ผลกระทบการบรรเทาและการจัดการที่เหมาะสม การเลือกไซต์ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชุมชน

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้พูดคุยถึงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟินฟิชอย่างยั่งยืนในพื้นที่แนวปะการัง การนำเสนอถูกตามด้วยการอภิปรายถาม & ตอบ

การสัมมนาผ่านเว็บนี้เป็นเจ้าภาพร่วมโดย Reef Resilience Network และโครงการ Global Aquaculture and Micronesia ของ The Nature Conservancy

แหล่งข้อมูลในการสำรวจ:

 

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »