บทความนี้จะทบทวนศักยภาพของการจัดการตามความยืดหยุ่น (RBM) เพื่อสนับสนุนความยืดหยุ่นของแนวปะการังในอนาคตและเน้นโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญกับกลยุทธ์การจัดการ RBM ผู้เขียนอธิบาย RBM ว่า“ การใช้ความรู้ของตัวขับเคลื่อนในปัจจุบันและอนาคตที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบนิเวศ (เช่นการระบาดของโรคปะการังการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดินการค้าหรือการทำประมง) เพื่อจัดลำดับความสำคัญใช้งานและปรับการบริหารจัดการ - การเป็น” ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง RBM, การจัดการแนวปะการังทั่วไปและการจัดการบนพื้นฐานของระบบนิเวศ (EBM) ได้อธิบายไว้ในบทความ ในขณะที่ RBM นั้นคล้ายคลึงกับ EBM แต่ RBM เน้นถึงบทบาทที่มนุษย์มีต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของระบบที่ยืดหยุ่น ในการประเมินขอบเขตของ RBM เพื่อช่วยรักษาแนวปะการังผู้เขียนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ RBM ในฐานะ: 1) การจัดการบริการระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของมนุษย์ 2) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ความไม่แน่นอนและความประหลาดใจ 3) สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาคุณสมบัติของระบบนิเวศทางสังคมและใช้การจัดการแบบปรับตัว 4) การรักษาความแปรปรวนความหลากหลายและความซ้ำซ้อน; และ 5) การบูรณาการมนุษย์กับระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมและเศรษฐกิจ กระดาษนี้จะตรวจสอบหลักฐานสำหรับการดำเนินงานของ RBM เน้นความท้าทายที่สำคัญระบุความต้องการการวิจัยและให้คำแนะนำสำหรับผู้จัดการแนวปะการัง โดยเฉพาะคำแนะนำการจัดการต่อไปนี้สำหรับ RBM จะถูกเน้น: 1) ปกป้องความหลากหลายของสปีชีส์ที่อยู่อาศัยและกลุ่มการทำงาน; 2) รักษาเส้นทางการเชื่อมต่อ 3) ลดแรงกดดันแนวปะการัง 4) ใช้ MPAs เพื่อสนับสนุนแนวความยืดหยุ่น 5) จัดการแบบปรับตัวเพื่อรองรับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง 6) จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมต่ำและความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูง 7) รวมตัวชี้วัดทางสังคมและนิเวศวิทยาเพื่อประเมินคำเตือนล่วงหน้ารูปแบบการกู้คืนและการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองในการวางแผนและการติดตามการอนุรักษ์; 8) ลงทุนในวิธีการทดลองเพื่อสนับสนุนความยืดหยุ่น 9) ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมและระบบนิเวศ และ 10) ใช้กลยุทธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนยืนยันว่ากลยุทธ์การจัดการแนวปะการังจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทั้งที่มีอยู่และใหม่ที่ร่วมกันส่งเสริมความยืดหยุ่นทางสังคม - นิเวศวิทยาสำหรับ RBM ให้มีประสิทธิภาพในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ผู้เขียน: Mcleod, E. , KRN Anthony, PJ Mumby, J. Maynard, R. Beeden, NAJ Graham, SF Heron, O. Hoegh-Guldberg, S. Jupiter, P. MacGowan, S. Mangubhai, N. Marshall, PA มาร์แชลล์ TR McClanahan, K. Mcleod, M. Nyström, D. Obura, B. Parker, HP Possingham, RV Salm, และ J. Tamelander
ปี: 2019
เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ดูบทความเต็ม

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 233: doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.034

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ