จากการศึกษาครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อประเมินและจัดลำดับการจัดการที่เป็นไปได้ 12 ประการเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูแนวปะการังหลังจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวโดยใช้ Hawai'i เป็นกรณีศึกษา ความพยายามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้สำหรับการจัดการบนฐานความยืดหยุ่นซึ่งเน้นการบำรุงรักษากระบวนการระบบนิเวศที่สำคัญและฟังก์ชั่นเพื่อช่วยในการคงอยู่ของแนวปะการังในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าการจัดการบนพื้นฐานความยืดหยุ่นได้รับการจัดตั้งขึ้นและเข้าใจในทางทฤษฎี แต่ก็มีตัวอย่างของการนำไปใช้ในการจัดการ รายการ 12 แทรกแซงถูกสร้างขึ้นที่ผู้จัดการใน Hawai`i สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการกู้คืนปะการังหลังจากเหตุการณ์การฟอกสี กลยุทธ์การจัดการถูกระบุผ่านการทบทวนวรรณกรรมข้อเสนอแนะจากผู้จัดการการแทรกแซงที่ได้จัดลำดับความสำคัญก่อนหน้านี้และมีการใช้งานแล้วในฮาวายฉันและคำแนะนำจากผู้มีส่วนได้เสียในมหาสมุทร กลยุทธ์ 12 เหล่านี้แบ่งออกเป็นหกหมวดหมู่: การวางแผนเชิงพื้นที่ 1) กฎการประมง 2) กฎการ 3) กฎการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5) การลดมลพิษทางบกและการบังคับใช้ 6) (ดูตาราง 1) ในกระดาษ กลยุทธ์) การทบทวนวรรณกรรมรวมถึงการศึกษาที่กลยุทธ์บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการและ / หรือความสามารถในการส่งเสริมการฟื้นฟูปะการัง กลยุทธ์การจัดการนั้นถูกจัดอันดับหรือให้คะแนนตามประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วการสร้างเครือข่ายพื้นที่การจัดการสัตว์กินพืชอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดรองลงมาคือการ จำกัด ขนาดนกแก้วและการสร้างเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ไม่ต้องกิน วิธีนี้สามารถใช้ในสถานที่อื่นเป็นวิธีที่เป็นระบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดการที่เพิ่มความยืดหยุ่นของแนวปะการังช่วยผู้จัดการแนวปะการังในการนำทางการแปลการจัดการตามความยืดหยุ่นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง: Chung, AE, T. Oliver, J. Gove, K. Gorospe, D. White, K. Davidson และ W. Walsh
ปี: 2019
ดูบทความเต็ม

นโยบายทางทะเล 99: doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.013

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ