เครื่องมือปรับสภาพภูมิอากาศ

ฟิลิปปินส์. ภาพถ่าย© TNC

เครื่องมือในการประเมินความเปราะบางของสภาพอากาศสามารถช่วยระบุบุคคลหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดและระบุการกระทำที่ลดความอ่อนแอของพวกเขา เครื่องมือดังกล่าวมีวิวัฒนาการมาจากการประเมินผลกระทบทางวิทยาศาสตร์เป็นนโยบายประเมินที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายซึ่งแนะนำตัวเลือกการปรับตัวที่เฉพาะเจาะจง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปรับตัวในระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมที่ใช้เทคโนโลยีต่ำและกลยุทธ์การปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

เครื่องมือการปรับสภาพภูมิอากาศอาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับวัตถุประสงค์การอนุรักษ์หลายประการ: อ้าง

  • การสร้างความตระหนัก ของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  • รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนความพยายามในการปรับตัวของชุมชน
  • ประเมินช่องโหว่และความยืดหยุ่น ของระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชนที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ; การประเมินความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและทรัพยากรน้ำ
  • การระบุกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ป่าและชุมชนที่อ่อนแอ

ข้อได้เปรียบของวิธีการที่อิงกับชุมชนคือพวกเขาอนุญาตให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างขึ้นและตระหนักถึงบทบาทที่กองกำลังทางการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจสถาบันและเทคโนโลยีในการสร้างความสามารถของผู้คนในการคาดการณ์ อ้าง

หน้าต่อไปนี้อธิบายเครื่องมือการปรับสภาพภูมิอากาศตามชุมชนหลายแห่งที่ผู้ปฏิบัติแนวปะการังสามารถใช้เพื่อประเมินความอ่อนแอของระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเลรวมถึงชุมชน

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »