ช่องโหว่และการปรับตัว

ฟิลิปปินส์. ภาพถ่าย© TNC

อากาศเปลี่ยนแปลง ความอ่อนแอ หมายถึงขอบเขตที่ชนิดพันธุ์ที่อยู่อาศัยชุมชนหรือระบบนิเวศซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการได้รับอันตรายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคงอยู่ของแนวปะการังและชุมชนมนุษย์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความยืดหยุ่นมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับช่องโหว่; ความยืดหยุ่นหมายถึงความสามารถของระบบในการรักษาฟังก์ชั่นที่สำคัญและกระบวนการในการเผชิญกับความเครียดหรือความกดดันโดยการต่อต้านหรือปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง อ้าง

กลยุทธ์การปรับตัว เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยชุมชนและระบบนิเวศในการรับมือหรือฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้กลยุทธ์การปรับตัวช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและลดความเปราะบางของชุมชนมนุษย์และระบบนิเวศในวงกว้างมากขึ้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องมีการเปลี่ยนแปลงการวางแผนและการจัดการการอนุรักษ์ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกำหนดให้ผู้จัดการต้องจัดลำดับความสำคัญของแรงกดดันใหม่ที่จะมุ่งเน้นและกลยุทธ์ที่จะใช้เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านั้น อ้าง แนวทางการอนุรักษ์ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติและบริการที่พวกเขาจัดหาให้เมื่อผลกระทบต่อสภาพอากาศเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่เวลาหรือแนวทาง วิธีการในปัจจุบันอาจต้องได้รับการแก้ไขเพื่อรวมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรืออาจจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ อ้าง

ถนนเลียบชายฝั่งที่ระดับน้ำทะเลมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ภาพถ่าย© TNC

ถนนเลียบชายฝั่งที่ระดับน้ำทะเลมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ภาพถ่าย© TNC

การรับรู้ถึงสิ่งที่ถือเป็นนโยบายหรือแนวทางการจัดการที่สามารถปฏิบัติได้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงขึ้น วิธีการบางอย่างมองว่าเป็นไปไม่ได้ทางสังคมหรือทางการเงินในวันนี้อาจจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ตัวอย่างเช่นในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการวางแผนสำหรับการหลบหนีที่ได้รับการจัดการและการละทิ้งพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดคิดได้เมื่อ 20 ปีก่อน แต่ตอนนี้มีการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในรัฐชายฝั่งในสหรัฐอเมริกา อ้าง ในหมู่เกาะเล็ก ๆ ที่กำลังพัฒนาการจัดการกับความอ่อนแอของสภาพภูมิอากาศและทางเลือกในการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนการอนุรักษ์และความพยายามในการจัดการมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด

เครื่องมือและวิธีการที่เลือกใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการประเมินความเสี่ยงและความสามารถที่มี หน้าต่อไปนี้อธิบายคำแนะนำสำหรับการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »