การจัดการประมงแนวปะการัง

Saltfish แห้งบนชายหาดที่ Gouave ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนชาวประมงในเกรเนดา ภาพถ่าย© Marjo Aho

การจัดการประมงแนวปะการังที่ประสบความสำเร็จสามารถส่งมอบผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยตรงเช่นความมั่นคงด้านอาหารกำไรที่เพิ่มขึ้นและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อการประมง ผู้มีส่วนได้เสีย.

การจัดการประมงแนวปะการังอย่างยั่งยืนยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมของแนวปะการังซึ่งจะช่วยรักษา บริการระบบนิเวศ เช่นการท่องเที่ยว การป้องกันชายฝั่งและคุณค่าทางวัฒนธรรมอื่น ๆ

ชาวประมงจากหมู่บ้าน Malem gillnet ทำการจับปลาที่แนวปะการังในคลื่นซัดหน้าหมู่บ้านของพวกเขา ภาพถ่าย© Nick Hall

กลยุทธ์การจัดการประมงให้การดำเนินการเฉพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางนิเวศวิทยาเศรษฐกิจและสังคมของการประมง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการสำหรับการทำแนวปะการังมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมถึง: วิธีการประเมินสต็อค, เครื่องมือการจัดการประมงและ วิธีการเฝ้าระวังและการบังคับใช้.

Translate »