การจัดการภัยคุกคามจากสภาพอากาศ

การฟอกสีในมัลดีฟส์ 2016 ภาพถ่าย© The Ocean Agency/Ocean Image Bank

ภัยคุกคามจากสภาพอากาศเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อแนวปะการัง การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซดักจับความร้อนอื่นๆ ได้เพิ่มอุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิวทะเล นำไปสู่การฟอกขาวของปะการังอย่างกว้างขวางและบ่อยครั้ง การทำให้เป็นกรดของมหาสมุทร และความรุนแรงของพายุโซนร้อน

การจัดการภัยคุกคามเหล่านี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการร่วมกันทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความรุนแรงของภัยคุกคามและในการช่วยเหลือศักยภาพในการฟื้นฟูแนวปะการัง ส่วนนี้อธิบายกลยุทธ์ในการจัดการ:

โปรแกรมดูแนวปะการัง NOAA

โปรแกรมดูแนวปะการังของ NOAA ใช้ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือในสถานที่เพื่อแสดงว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นที่ใด ที่มา: NOAA Coral Reef Watch Program

โปรดดูที่ หลักสูตรออนไลน์ความยืดหยุ่นของแนวปะการัง บทที่ 6: กลยุทธ์การจัดการเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการแนวปะการัง

 

Translate »