การออกแบบ MPA ที่ยืดหยุ่น

โครงการฟื้นฟูแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติ Curieuse Marine บนเกาะ Curieuse ประเทศเซเชลส์ เจสันฮูสตันภาพถ่าย©

ออกแบบมาอย่างดีและ MPAs ที่จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการบรรลุการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนในหลายระดับ อ้าง เครือข่ายที่ยืดหยุ่นของ MPAs มีการดำเนินการมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์การอนุรักษ์ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นและเพื่อกระจายความเสี่ยงของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การเพิ่มขนาดจาก MPAs แต่ละตัวเป็นเครือข่าย MPA ที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถปกป้องสายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากการบำรุงรักษากระบวนการระบบนิเวศโครงสร้างและการทำงาน

ส่วนนี้จะแนะนำผู้จัดการแนวปะการังให้รู้จักหลักการและคำแนะนำในการฟื้นคืนสภาพที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความยืดหยุ่น เครือข่าย MPA. หลักการเหล่านี้สามารถช่วยให้เครือข่าย MPA บรรลุวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงความยั่งยืนของการประมง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามอื่นๆ หลักการและคำแนะนำเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับ MPA ที่มีอยู่หรือใช้สำหรับการวางแผนเครือข่าย MPA ในอนาคต และสามารถใช้ได้ในทุกขนาด การนำคำแนะนำเหล่านี้มารวมกันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่แนวปะการังภายใน MPA จะรอดพ้นจากการรบกวนและยังคงจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชุมชนต่อไป

หลักการออกแบบเครือข่าย MPA คืออะไร

หลักการออกแบบ MPA ที่ยืดหยุ่นได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีออกแบบเครือข่าย MPA หรือ MPA ที่ยืดหยุ่น หลักการทางชีวฟิสิกส์และเศรษฐกิจและสังคมมักใช้เพื่อแจ้งการออกแบบและการจัดการ MPA หลักการทางชีวฟิสิกส์มุ่งเป้าไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางชีวภาพโดยคำนึงถึงกระบวนการทางชีววิทยาและทางกายภาพที่สำคัญ ในขณะที่หลักการทางเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนให้กับชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ส่วนนี้อธิบายหลักการของการออกแบบ MPA ที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมการประมงความหลากหลายทางชีวภาพและวัตถุประสงค์ด้านสภาพอากาศ

คำแนะนำการออกแบบ

ขอแนะนำว่าผู้จัดการตั้งเป้าหมายที่จะใช้หลักการความยืดหยุ่นอย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจัดลำดับความสำคัญของการห้ามกิจกรรมการทำลายล้างและการแพร่กระจายความเสี่ยงผ่านการเป็นตัวแทนและการจำลองแบบของประเภทที่อยู่อาศัย คำแนะนำเกี่ยวกับขนาดขั้นต่ำและระยะห่าง ของ MPAs และ ปกป้องพื้นที่ที่สำคัญ มักจะสามารถนำไปใช้กับข้อมูลน้อยลง

มักจะมีช่องว่างของข้อมูล และปัจจัยทางวัฒนธรรมและการเมืองที่ขัดขวางการนำคำแนะนำการออกแบบทั้งหมดไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการเหล่านั้นที่เป็นไปได้จะเพิ่มโอกาสในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสปีชีส์ที่ไม่รู้จักทั้งหมด และกระบวนการที่สำคัญ และด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสิ่งรบกวน

การออกแบบเครือข่าย MPA

คลิกที่ภาพเพื่อดู

คำแนะนำการออกแบบเฉพาะจาก การออกแบบเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการประมง ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบนิเวศเขตร้อน: คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จะพบในส่วนต่อไปนี้ คู่มือนี้จัดทำชุดหลักการทางชีวฟิสิกส์แบบบูรณาการเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานออกแบบเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ความยั่งยืนของการประมง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »