การจัดการแนวปะการัง

เม่นทะเลที่กินพืชเป็นอาหารจะครบกำหนดในถังเก็บน้ำเค็มเพื่อช่วยในการกำจัดสาหร่าย ภาพถ่าย© Ian Shive

การดำเนินการจัดการในระดับท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นของแนวปะการังและสนับสนุนความอยู่รอดของชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่มีแนวปะการัง กลยุทธ์การจัดการในท้องถิ่นยังสามารถให้ประโยชน์กับระบบนิเวศในวงกว้างได้ หากกำหนดเป้าหมายไปยังไซต์ที่มีความสำคัญต่อความยืดหยุ่นของระบบ เช่น แหล่งที่สำคัญของตัวอ่อนปะการังหรือพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาที่สำคัญ

การจัดการแหล่งความเครียดในท้องถิ่นสู่แนวปะการังมักจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้แนวปะการังและชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจการสนับสนุนและการปฏิบัติตาม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความพยายามที่จะปกป้องแนวปะการังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลท้องถิ่นในการสนับสนุนเป้าหมายการอนุรักษ์ที่ใช้ร่วมกัน อ้าง

ส่วนนี้รวมถึงข้อควรพิจารณาที่ใช้ได้กับกลยุทธ์การจัดการแนวปะการังหลายประเภท ได้แก่ :

  • วิธีการปรับตัวจัดการแนวปะการังผ่านการเปลี่ยนแปลง
  • วิธีวัดประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดการ

โปรดดูที่ หลักสูตรออนไลน์ความยืดหยุ่นของแนวปะการัง บทที่ 6: กลยุทธ์การจัดการเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการแนวปะการัง

การฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในเคนยา Ewout Knoester REEFolution

การฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในเคนยา ภาพถ่าย© Ewout Knoester / REEFolution

 

 

 

Translate »