การจัดการแบบปรับตัว

เม่นทะเลที่กินพืชเป็นอาหารจะครบกำหนดในถังเก็บน้ำเค็มเพื่อช่วยในการกำจัดสาหร่าย ภาพถ่าย© Ian Shive
แนวปะการังเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีพลังสูง และสภาวะในอนาคตก็คาดเดาได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการจึงต้องตัดสินใจโดยปราศจากความรู้ที่สมบูรณ์ แม้ว่าบางครั้งอาจนำไปสู่ความไม่เต็มใจที่จะดำเนินการ แต่การขาดการจัดการแนวปะการังแบบแอคทีฟอาจมีผลที่สำคัญและคาดเดาไม่ได้ ความท้าทายในการตัดสินใจด้วยความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดการแบบปรับตัว ซึ่งรวมถึงการติดตามเป็นองค์ประกอบหลัก
 
การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ตระหนักดีว่าการดำเนินการของผู้บริหารสร้างโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุง วัฏจักรการจัดการแบบปรับตัวเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่แข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนผ่านการติดตามและการเรียนรู้ผลตอบกลับ

การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้จัดเตรียมวิธีการสำหรับ:

  • ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับโครงการอนุรักษ์
  • การวัดและทดสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์ที่ใช้
  • การเรียนรู้และปรับตัวเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
วงจรการปรับตัว csiro

วงจรการจัดการที่ปรับเปลี่ยนได้ ดัดแปลงจากองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพ (CSIRO) การวิจัยทางทะเลและบรรยากาศ

การจัดการแบบปรับได้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การจัดการระยะยาว แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการที่ต้องเผชิญกับปัญหาเร่งด่วนเพื่อหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการได้รับความรู้เพื่อปรับปรุงการจัดการในอนาคตและบรรลุผลระยะสั้นที่ดีที่สุดบนพื้นฐานความรู้ปัจจุบัน

Translate »