การฟื้นฟูป่าชายเลนและหญ้าทะเล

Staghorn Corals ใน Cane Bay, St. Croix ภาพถ่าย© Kemit-Amon Lewis / TNC

พื้นที่ ความสำคัญของเตียงหญ้าทะเลและป่าชายเลนและความอ่อนแอของพวกเขาต่อช่วงของการรบกวนหมายความว่าพวกเขามักจะเป็นจุดสนใจของความพยายามฟื้นฟู การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้มักจะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การฟื้นฟูหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนชดเชย ข้อควรพิจารณาหลายประการที่ควรนำไปใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการังก็มีความเกี่ยวข้องกับหญ้าทะเลและป่าชายเลน ต่อไปนี้เป็นปัญหาสำคัญและข้อควรพิจารณาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการฟื้นฟูป่าชายเลนและหญ้าทะเล

ป่าชายเลนให้ความคุ้มครองชายฝั่ง ภาพถ่าย© Tim Calver

ป่าชายเลน

แม้ว่าระบบนิเวศป่าชายเลนจะมีคุณค่ามหาศาลสำหรับชุมชนชายฝั่งและชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกัน แต่ก็กำลังถูกทำลายในอัตราที่น่าตกใจ ภัยคุกคามต่อไปนี้มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียป่าชายเลนอย่างกว้างขวางทั่วโลก: การเพาะเลี้ยงกุ้ง การผลิตถ่านและการตัดไม้ การสำรวจและสกัดน้ำมัน การท่องเที่ยว การขยายตัวของเมืองและการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาท่าเรือและถนน ปัจจุบัน เหลือพื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิมของโลกไม่ถึงครึ่ง การทำลายป่าชายเลนมากถึง 50% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดจากการตัดทิ้งที่ชัดเจนสำหรับฟาร์มกุ้ง อ้าง

การฟื้นฟูทางอุทกวิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าที่สุด การฟื้นฟูทางอุทกวิทยามีสองประเภทหลัก: 1) การฟื้นฟูอุทกวิทยาน้ำขึ้นน้ำลงผ่านการขุดหรือการเติมกลับและ 2) เชื่อมต่อพื้นที่ที่ถูกบล็อกกับอิทธิพลของกระแสน้ำตามปกติ อ้าง

หลักการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ประสบความสำเร็จ อ้าง รวมการกระทำต่อไปนี้:

  1. กำหนดสาเหตุหรือสาเหตุการตายหรือการหายไปของป่าชายเลนจากพื้นที่ที่น่าสนใจ หากยังมีผู้กดดันเรื้อรัง (เช่นภาวะน้ำท่วมใหญ่) มันอาจป้องกันไม่ให้เกิดการฟื้นฟูที่ประสบความสำเร็จ
  2. ลดหรือขจัดแรงกดดันเรื้อรังใด ๆ ในพื้นที่ ตัวอย่างจะวางท่อระบายน้ำใต้ถนนที่สร้างขึ้นและขัดขวางการระบายน้ำขึ้นน้ำลงหรือการระบายน้ำจืด มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะเห็นถนนที่มีป่าโกงกางตายอยู่ที่ฝั่งเปลี่ยวและป่าชายเลนที่มีสุขภาพดีในฝั่งวอเตอร์วอร์ด พื้นที่ของป่าชายเลนที่ถูกกัดก็มักจะประสบน้ำท่วม การเชื่อมต่อกับน้ำขึ้นน้ำลงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการฟื้นฟูได้
  3. หากมีการนำเสนอการลบหรือเพิ่มวัสดุเติมลงในไซต์การฟื้นฟูการออกแบบและการตรวจสอบอย่างระมัดระวังของเกรดเป้าหมายสุดท้าย (เช่นการยกระดับพื้นดินเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลที่สำรวจหรือจุดอ้างอิง) เป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูป่าชายเลนคือความล้มเหลวในการสร้างอุทกวิทยาน้ำขึ้นน้ำลงที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจความลึกและระยะเวลาของการทนน้ำท่วมของป่าชายเลน ตรวจสอบช่วงของระดับความสูงที่ป่าโกงกางที่แข็งแรงตั้งขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่เรียกคืนเป้าหมายมากที่สุดและวางแผนที่จะสร้างช่วงที่คล้ายกันในพื้นที่ฟื้นฟู ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงที่แตกต่างกันจำเป็นต้องมีช่วงการยกระดับเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  4. องค์ประกอบที่สำคัญในการฟื้นฟูป่าโกงกางคือการออกแบบและการวางลำธารและช่องทางน้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำขึ้นน้ำลงช่วยให้สามารถเข้าถึงปลาและสัตว์ป่าโกงกางมือถืออื่น ๆ และอนุญาตให้มีการระบายน้ำจากน้ำท่วม
  5. ความจำเป็นในการปลูกป่าโกงกางแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ การตัดสินใจว่าจะปลูกหรือใช้พันธุ์พืชเช่น Batis ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของทีมออกแบบและการสังเกตจากพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาหลายปี
 

หญ้าทะเล

หญ้าทะเลกำลังประสบกับการลดลงทั่วโลกเนื่องจากการรวมกันของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่น ๆ ของมนุษย์ พื้นที่หญ้าทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ (ทำให้เกิดการตกตะกอนการเพิ่มคุณค่าทางอาหารการขาดยูโทรฟิเคชันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ) มีความเสี่ยงมากที่สุด ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. การฟื้นฟูอาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม (เช่นคุณภาพน้ำ) เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูตามธรรมชาติหรืออาจเกี่ยวข้องกับการเพาะหรือการย้ายต้นกล้าหรือพืชที่โตเต็มที่จากเตียงผู้บริจาค เตียงหญ้าทะเลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนสีใหม่ตามธรรมชาติในบริเวณที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน วิธีการเชิงรุกของการฟื้นฟูหญ้าทะเลรวมถึงการปลูกถ่ายของบุคคลที่นำมาจากเตียงผู้บริจาคเพื่อสุขภาพหรือต้นกล้าที่เลี้ยงภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ ในบางกรณีเมล็ดสามารถปลูกหรือออกอากาศ การเพาะสามารถใช้คนเดียวหรือร่วมกับเทคนิคการปลูกถ่าย

การฟื้นฟูหญ้าทะเลและป่าชายเลน (ด้านบน) อาจเป็นกลวิธีที่ใช้งานได้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูหลังการรบกวน ภาพถ่าย© Tim Calver

เอกสารแนะนำทางเทคนิคหลายฉบับ (ดูส่วนทรัพยากรด้านล่าง) ได้รับการเผยแพร่เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูในการเลือกสถานที่ปลูกถ่ายและในการเลือกวิธีการฟื้นฟูที่เหมาะสม วัตถุประสงค์การฟื้นฟูสภาพท้องถิ่นพันธุ์หญ้าทะเลและงบประมาณโครงการจะกำหนดวิธีการปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ที่กำหนด เมื่อมีการปลูกถ่ายแล้วควรตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำหนดอัตราการรอดชีวิตความหนาแน่นของการยิงและการครอบคลุมพื้นที่ปลูกถ่าย แนวทางการวางแผนการคืนค่าที่สำคัญ ได้แก่ :

  1. ระบุเป้าหมายของโครงการเกี่ยวกับการครอบคลุมหญ้าทะเลองค์ประกอบของสปีชีส์และหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของเตียงหญ้าทะเลที่ได้รับการฟื้นฟู
  2. ประสานงานกระบวนการที่อนุญาตเพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ
  3. รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม (การเลือกสต๊อกจากเตียงหญ้าทะเลที่มีการกระจายอย่างกว้างขวาง)
  4. การสำรวจและคัดเลือกสถานที่เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เอื้อต่อการฟื้นฟูหญ้าทะเล อ้าง
โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »