การติดตามและประเมินผล

เกาะโคฟีอูเกาะราชาอัมพัตจังหวัดปาปัวตะวันตกประเทศอินโดนีเซีย ภาพถ่าย© Jeff Yonover

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดการตอบสนองการจัดการกำหนดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงข้อกังวลและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการจัดการ 

การเฝ้าติดตามเกี่ยวข้องกับการวัดซ้ำๆ ตลอดเวลา โดยปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลง เช่น แนวโน้มของปะการังปกคลุมหรือความอุดมสมบูรณ์ของปลา (เช่น สัตว์กินพืช) การประเมินหมายถึงการวัดครั้งเดียวของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางนิเวศวิทยาหรือสังคมหรือแรงกดดัน ตัวอย่างเช่น การสำรวจครั้งเดียวของแนวปะการังที่เสียหายจากพื้นเรือจะถือเป็นการประเมิน ในขณะที่การสำรวจแหล่งแนวปะการังเดียวกันทุกปีโดยใช้วิธีการที่คล้ายกันคือการตรวจสอบ การประเมินความยืดหยุ่นเป็นตัวอย่างที่ผู้จัดการแนวปะการังมักใช้เพื่อประเมินความยืดหยุ่นสัมพัทธ์ของไซต์ต่างๆ

ส่วนนี้ให้ภาพรวมของวิธีการออกแบบโปรแกรมตรวจสอบแนวปะการังที่แตกต่างกันและดำเนินการประเมินความยืดหยุ่นของแนวปะการัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึก ให้เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ของ Coral Reef Resilience อ่านคำอธิบายหลักสูตร or เข้าคอร์ส.

นักประดาน้ำเฝ้าติดตามแนวปะการังในฟลอริดาคีย์ ภาพถ่าย© Shaun Wolfe / Ocean Image Bank

นักประดาน้ำเฝ้าติดตามแนวปะการังในฟลอริดาคีย์ ภาพถ่าย© Shaun Wolfe / Ocean Image Bank

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »