การวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวและขนาดใหญ่ของชุมชนแนวปะการังที่ประสบความสำเร็จผ่านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ได้ทำงานมาตั้งแต่เริ่มความพยายามในการฟื้นฟู ดู กิจการฟื้นฟูปะการัง การตรวจสอบการประชุมออนไลน์ของคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้ photomosaics สำหรับการตรวจสอบ การสัมมนาผ่านเว็บครอบคลุมแรงจูงใจและเหตุผลของ photomosaics ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและการสร้างผลิตภัณฑ์และตัวอย่างของวิธีการใช้เทคโนโลยีโดยผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟู วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ Art Gleason, Stuart Sandin, Nicole Pedersen, Alex Neufeld และ Lisa Carne

 

Translate »