ประชากรปะการัง

Staghorn Corals ใน Cane Bay, St. Croix ภาพถ่าย© Kemit-Amon Lewis / TNC

ความสำคัญของโครงการฟื้นฟูแนวปะการังส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบันคือการสร้างแนวปะการังขึ้นใหม่บนแนวปะการังที่เสื่อมโทรมโดยการย้ายปะการังที่แพร่กระจายผ่านทางเรือนเพาะชำระดับกลาง สามารถปลูกถ่ายได้ ตลอด สวนปะการัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ' เพราะวิธีการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยแยกส่วนปะการังผู้บริจาคออกเป็นอาณานิคมใหม่ สามารถปลูกถ่ายได้ด้วย การขยายพันธุ์ของตัวอ่อนหรือ 'การขยายพันธุ์ทางเพศ' เพราะวิธีการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยรวบรวมลูกวางปะการังและเลี้ยงลูกน้ำไว้ในอาณานิคมที่ใหญ่กว่า

นักดำน้ำเข้าใกล้ปะการังเขากวาง ภาพถ่าย© Kemit-Amon Lewis / The Nature Conservancy

มักใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อสนับสนุน การเพิ่มประชากร. การเพิ่มประสิทธิภาพของประชากรสามารถช่วยให้ปะการังฟื้นตัวตามธรรมชาติจากการถูกรบกวนเพิ่มสุขภาพและความซับซ้อนของระบบนิเวศแนวปะการังสร้างที่อยู่อาศัยที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นผ่านรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการป้องกันชายฝั่ง

ส่วนนี้ครอบคลุมวิธีการเพิ่มจำนวนประชากรปะการังสองประเภทและแนวทางในการติดตามเพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟู

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ