การวางแผนโครงการ

Staghorn Corals ใน Cane Bay, St. Croix ภาพถ่าย© Kemit-Amon Lewis / TNC

ก่อนที่จะดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังเป็นสิ่งสำคัญที่การพิจารณาอย่างจริงจังการวางแผนและการเป็นหุ้นส่วนจะต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสสูงสุดของความสำเร็จ แม้ว่าบางคนอาจมองว่าการฟื้นฟูเป็น 'การแก้ไขอย่างรวดเร็ว' เพื่อให้แนวปะการังเสื่อมโทรม แต่ต้นทุนทางเศรษฐกิจและความซับซ้อนของระบบนิเวศยังสามารถทำให้การฟื้นฟูแนวปะการังเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยง ขั้นตอนนี้สามารถช่วยผู้ปฏิบัติงานการฟื้นฟูกำหนดวิธีการให้เงินทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาวและปรับให้เข้ากับการรบกวนทางธรรมชาติเช่นเหตุการณ์การฟอกสีหรือพายุที่สามารถกำหนดกิจกรรมได้

ตรวจสอบแนวปะการังนอกเกาะโคฟีอูราชาราชาตประเทศอินโดนีเซีย ภาพถ่าย© Jeff Yonover

ตรวจสอบแนวปะการังนอกเกาะโคฟีอูราชาราชาตประเทศอินโดนีเซีย ภาพถ่าย© Jeff Yonover

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องลดหรือจัดการภัยคุกคามในท้องถิ่นที่มีผลต่อแนวปะการังในพื้นที่ของคุณ ก่อน ดำเนินการฟื้นฟู มิฉะนั้นการฟื้นฟูอาจมีความเสี่ยงสูงจากความล้มเหลวและอาจเสียทรัพยากรที่มีค่า การทำงานกับหน่วยงานการจัดการที่มีอยู่หรือนักวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ที่สามารถประเมินสุขภาพและความยืดหยุ่นของไซต์แนวปะการังในท้องถิ่นสามารถช่วยในกระบวนการนี้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวางแผนการรบกวนตามธรรมชาติ (เช่นการฟอกเหตุการณ์การปล้นสะดมและพายุ) เพื่อให้คุณพร้อมและลดผลกระทบด้านลบต่อโปรแกรมการฟื้นฟูของคุณ

เครือข่ายความยืดหยุ่นของ Reef หลักสูตรออนไลน์การฟื้นฟูแนวปะการัง จัดเตรียมกระบวนการที่เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูแนวปะการังจากการกำหนดวัตถุประสงค์ผ่านการพิจารณาการดำเนินการฟื้นฟูบนพื้นดิน (ดูบทเรียนที่ 1: บทนำสู่การฟื้นฟูและการวางแผนโครงการ)

ส่วนต่อไปนี้อธิบายข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรพิจารณาก่อนดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการัง

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ