ผู้นำเสนอพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ 'สัน - ถึงแนวปะการัง' ที่เชื่อมโยงการดำเนินการอนุรักษ์ข้ามแหล่งต้นน้ำและระบบนิเวศชายฝั่งที่อยู่ติดกันเพื่อสุขภาพของแนวปะการัง นอกจากนี้ยังมีการอธิบายการใช้แนวทางนี้ในการสร้างแผนการจัดการแนวสันต่อแนวปะการังแบบบูรณาการกับชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลในฟิจิ

Translate »