การตรวจสอบทางสังคมและเศรษฐกิจ

ผู้คนและระบบนิเวศของแนวปะการังเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก: ระบบนิเวศให้บริการที่สำคัญแก่ชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และสุขภาพของระบบนิเวศได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกิจกรรมของมนุษย์ การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่านี้มีความสำคัญต่อการจัดการแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและติดตามเศรษฐกิจและสังคมให้ความรู้ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่ดีด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของบุคคล ครัวเรือน กลุ่ม ชุมชน และองค์กร ในบริบทของระบบนิเวศแนวปะการัง สามารถใช้การประเมินและติดตามเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ ค่านิยม การพึ่งพาทรัพยากร และการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการแนวปะการังทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใช้โดยผู้จัดการแนวปะการัง เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มสนทนา การสำรวจครัวเรือน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบกึ่งโครงสร้าง และประวัติปากเปล่า เทคนิคที่ใช้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บริบททางสังคม และทรัพยากรที่มีอยู่ 

ชาวประมงท้องถิ่นกำลังสัมภาษณ์ในปาปัวนิวกินี ภาพถ่าย© Tessa Hempson

ชาวประมงท้องถิ่นกำลังสัมภาษณ์ในปาปัวนิวกินี ภาพถ่าย© Tessa Hempson

โปรโตคอลการตรวจสอบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดคือโครงการริเริ่มการตรวจสอบทางสังคมและเศรษฐกิจสำหรับการจัดการชายฝั่ง (SocMon). SocMon ทำงานผ่านพันธมิตรระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน 

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »