การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ - อเมริกันซามัว 2016

การประชุมเชิงปฏิบัติการสามวันจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์แนวปะการังของ NOAA เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทางทะเลและการศึกษาจากหน่วยงานแปดแห่งในอเมริกันซามัวเข้าใกล้การทำงานอย่างมีกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการสื่อสารสำหรับโครงการเตรียมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอเมริกันซามัว ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้จัดเตรียมไว้ในความสัมพันธ์ของสื่อกับโอกาสในการประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้ อ่านรายงาน.
pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ