นี่เป็นครั้งแรกในชุดการสัมมนาผ่านเว็บสามรายการของเราเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือใหม่และกลยุทธ์การจัดการสำหรับการประมงแนวปะการัง Carmen Revenga กล่าวถึงงานด้านการประมงอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือกับชาวประมงในพื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อใช้แนวทางการจัดการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งส่งผลให้การประมงในพื้นที่และการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นไปได้ สตีเวนวิคเตอร์ให้ภาพรวมว่ามีการใช้วิธีการประเมินสต็อกข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอย่างไรร่วมกับชาวประมงในปาเลาเพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดการการประมงอย่างยั่งยืน

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »