มลพิษทางน้ำเสีย

ท่อ Steve Spring Marine Photobank

หลักสูตรออนไลน์เรื่องมลพิษจากน้ำเสียได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการทางทะเลเข้าใจว่ามลพิษทางน้ำเสียคุกคามมหาสมุทรและสุขภาพของมนุษย์อย่างไร รวมถึงมีกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขใดบ้างในการลดมลพิษทางน้ำเสียในมหาสมุทร หลักสูตรออนไลน์ด้วยตนเองนี้รวมวิทยาศาสตร์ใหม่ กรณีศึกษา และแนวทางการจัดการที่อธิบายไว้ใน ชุดเครื่องมือมลพิษทางน้ำเสีย.

บทที่ 1: ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย – แนะนำว่ามลพิษทางน้ำเสียเข้าสู่ระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างไร และผลกระทบของมลพิษบางชนิดต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ทะเล บทเรียนนี้ยังให้ภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ (1 ชั่วโมง)

บทที่ 2: การจัดการกับมลพิษทางน้ำเสีย – อธิบายแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการตรวจติดตามคุณภาพน้ำเพื่อช่วยระบุมลพิษทางน้ำเสีย และวิธีที่การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบบำบัด และระบบการกู้คืนทรัพยากรใหม่ สามารถปรับปรุงการบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำได้อย่างไร บทเรียนนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการร่วมมือและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มอื่นๆ เพื่อลดมลพิษทางน้ำเสียในมหาสมุทร (1 ชั่วโมง)

ภาษาที่ใช้ได้

คลิกตัวเลือกด้านบนเพื่อลงทะเบียน

ผู้ชมหลักสูตร

ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานทางทะเล

ระยะเวลา

ชั่วโมง 2
โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »