Climate-Smart Management Planning – Bahamas, 2024

Mapa ng mga bansa at teritoryo na naabot ng pagsasanay sa RRN

Noong Marso 2024, 12 marine manager, planner, at conservation practitioner mula sa Bahamas National Trust (BNT) ang lumahok sa Climate-Smart Management Plan Updates Inception Workshop. Ang 2-araw na workshop na ito ay nakatuon sa pagpapakilala ng isang proseso para sa pagsasama ng pagbabago ng klima at katatagan sa mga plano sa pamamahala para sa tatlong pambansang parke (Exuma Cays Land and Sea Park, Lucayan National Park, at Moriah Harbour Cay National Park). Nakipagtulungan ang mga kalahok sa mga facilitator upang itakda ang yugto sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pangunahing tampok sa pag-iingat at mga banta at epekto sa bawat site. Ang workshop na ito ay ang una sa isang serye ng mga workshop upang i-update ang mga plano sa pamamahala upang isama ang mga pagsasaalang-alang sa pagbabago ng klima sa mga diskarte sa pamamahala. 

Kasama sa staff, partners, at hosts: Cherie Wagner (TNC/RRN), Annick Cros (TNC/RRN), Joel Johnson (RRN Consultant), Jane Israel (RRN Consultant), Jewel Beneby (TNC Northern Caribbean), Steve Schill (TNC Caribbean), Frederick Arnett (TNC Northern Caribbean), Trueranda Cox (TNC Northern Caribbean), Marcia Musgrove (TNC Northern Caribbean), Lakeshia Anderson-Rolle (BNT), Chantal Curtis (BNT), at Ellsworth Weir (BNT).

Ang pagsasanay na ito ay inorganisa ng Reef Resilience Network na may suporta mula sa The Nature Conservancy Northern Caribbean Program at pinondohan sa pamamagitan ng BahamaReefs Programme, isang pangmatagalang inisyatiba na pinamumunuan ng The Nature Conservancy sa pakikipagtulungan sa Global Fund for Coral Reefs.

 
Translate »