Ang mga coral reef ay nagbibigay ng napakalaking halaga sa ekonomiya sa sangkatauhan at nakakakuha ng higit na atensyon mula sa mga donor, pilantropo, at pamahalaan. Ginalugad ng webinar na ito ang paggamit ng Conservation Trust Funds at Impact Investing upang suportahan ang coral reef conservation. Ang Conservation Trust Funds (CTFs) ay pribado, legal na independiyenteng mga institusyon na nagbibigay ng napapanatiling financing para sa biodiversity conservation. Ang Impact Investing ay pamumuhunan sa mga kumpanya, organisasyon, at pondo na may layuning makabuo ng masusukat na epekto sa lipunan at kapaligiran kasabay ng pagbabalik sa pananalapi. Sa partikular, tinalakay ng webinar kung paano maaaring makalikom, mamahala, at mamuhunan ang mga protektadong lugar, pambansa, at rehiyonal na CTF ng financing para sa konserbasyon at pagpapanumbalik ng coral reef. Sinuri din ng webinar kung paano magagamit ang epekto ng pamumuhunan upang pamahalaan ang mga lugar ng coral reef sa pamamagitan ng mga pampublikong pribadong partnership.

Ang webinar na ito ay na-sponsor ng International Coral Reef Initiative (ICRI), isang impormal na pakikipagsosyo na nagsisikap na mapanatili ang mga coral reef at mga kaugnay na ekosistema sa buong mundo, bilang bahagi ng pakikipagtulungan nito sa Conservation Finance Alliance para sa pagtataguyod ng makabagong financing para sa coral reef conservation.

Iniharap ng: Katy Mathias ng Conservation Finance Alliance at Wildlife Conservation Society at Nicolas Pascal ng Blue finance

Pinagsama-sama ng: OCTO (OpenChannels, The Skimmer, MPA News, EBM Tools Network) at ang Reef Resilience Network

Mga Mapagkukunan: 

Pagtatanghal ng Webinar

Mga Kagamitan sa Pananalapi para sa Conservation ng Coral Reef: Isang Patnubay

Conservation Trust Survey ng Pag-iingat (sumasaklaw sa mga kasanayan sa pamamahala ng pamumuhunan at mga resulta ng mga CTF)

Tingnan ang mga nakaraang webinar sa seryeng ito -

Mga Kagamitan sa Pananalapi para sa Conservation ng Coral Reef: Isang Pangkalahatang-ideya

Pag-iimbak at Pamamahala ng Coral Reef sa Mga Kagamitan na may kaugnayan sa Turismo

Larawan @  Nick Polanszky

 

Translate »