Ang mga coral reef ay nagbibigay ng napakalaking pang-ekonomiyang halaga sa sangkatauhan, at ang kanilang halaga para sa libangan ay isa sa pinakamadaling makuha ang pananalapi. Ang webinar na ito ay tuklasin ang hanay ng mga umiiral at umuusbong na mga tool na magagamit ng mga protektadong lugar at mga tagapamahala ng site upang makuha ang mga pondo mula sa turismo para sa konserbasyon at pamamahala. Partikular na talakayin ng webinar ang paggamit ng: 1) entry, aktibidad, at mga espesyal na bayarin sa paggamit; 2) mga komersyal na konsesyon; 3) mga buwis sa pag-alis; 4) pakikipagtulungan sa mga hotel; at 5) boluntaryong mga donasyon. Ang webinar na ito ay inisponsor ng International Coral Reef Initiative (ICRI), isang impormal na pakikipagsosyo na nagsisikap na mapanatili ang mga coral reef at mga kaugnay na ecosystem sa buong mundo, bilang bahagi ng pakikipagtulungan nito sa Conservation Finance Alliance para sa pagtataguyod ng makabagong financing para sa konserbasyon ng coral reef.

Iniharap ng: David Meyers ng Conservation Finance Alliance

Pinagsama-sama ng: OCTO (OpenChannels, The Skimmer, MPA News), ang EBM Tools Network (co-coordinated ng OCTO at NatureServe), at ang Reef Resilience Network

Mga Mapagkukunan: 

Pagtatanghal

Mga Kagamitan sa Pananalapi para sa Conservation ng Coral Reef: Isang Patnubay

Nakaraang webinar sa seryeng ito

Portal ng Pag-aaral ng Portal ng Pasipiko ng Pasipiko

 

Translate »