Blue Carbon

Aerial view ng reef at mangrove sa Pohnpei, Micronesia. Larawan © Jez O'Hare

Pinagsasama ng Blue Carbon Module ang pinakahuling pang-agham na gabay at kasangkapan upang matulungan ang mga tagapamahala, mananaliksik, practitioner, at pamahalaan na maunawaan kung paano maaaring masukat at ginagamit ang asul na carbon upang maisulong ang pag-iingat at pagpapanumbalik ng mga ecosystem sa baybayin. 

Sa partikular, natutuklasan namin ang:

  • Ano ang asul na carbon?
  • Guidance para sa pagbuo at pagpapatupad ng isang proyekto ng asul na carbon
  • Paraan para sa pagtatasa ng mga stock at carbon emissions mula sa asul na carbon ecosystem
  • Paano isasama ang proteksyon at pagpapanumbalik ng mga asul na ecosystem ng carbon sa mga pambansa at sub-pambansang patakaran at mekanismo ng pananalapi

Ang asul na carbon module na ito ay binuo sa pamamagitan ng pakikipagsosyo ng The Nature Conservancy, Conservation International, International Union for Conservation of Nature, Restore America's Estuaries, Intergovernmental Oceanographic Commission - United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Blue Ventures, at Silvestrum Climate Associates.

Translate »