Mga Assessment ng Kahinaan

Pilipinas. Larawan © TNC

Ang mga kahinaan sa pagkasensitibo ay kapaki-pakinabang na mga tool para maunawaan ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga natural na sistema at mga komunidad ng tao. Nagbibigay ang mga ito ng patnubay para sa paggawa ng mga matalinong pagpili tungkol sa pagtatakda o pagbabago ng mga prayoridad sa pag-iingat at pagpapaunlad at paggawa ng mga desisyon sa pamamahala

Ang mga kahihinatnan ng pagkalalaki ay madalas na tumutukoy sa tatlong pangunahing bahagi ng kahinaan: pagkakalantad, sensitivity, at kakayahang umangkop. Ref

Pagkakalantad - Rate at magnitude ng pagbabago ng klima, pagkakaiba-iba, at panganib na isang karanasan sa sistema (halimbawa, magnitude, kadalasan, o tagal ng isang kaganapan ng coral bleaching o isang extreme weather event, tulad ng isang bagyo)

Pagkamapagdamdam - antas kung saan ang isang sistema ay apektado ng mga pagbabago sa mga kondisyon ng klima o natural na panganib

Kakayahang mag-agpang - Kakayahan ng isang sistema upang makayanan o umangkop sa pagbabago kasama ang mga epekto sa kapaligiran o mga pagbabago sa patakaran

Habang ang pagkakalantad ay hinihimok ng mga kondisyon ng klima at mga panganib, ang pagiging sensitibo at kakayahang umangkop ay naiimpluwensyahan ng mga pang-ekonomiyang, pampulitika, kultural at pang-institusyong mga kadahilanan. Ipinapakita ng graphic sa ibaba ang mga bahagi ng kahinaan at nai-highlight ang mga ugnayan sa pagitan ng mga ecosystem at komunidad. Ref

Ang diagram ng kahinaan na nagpapakita ng kapwa dependency ng mga ekolohiya at panlipunang sistema (na binago mula sa Marshall et al 2009).

Ang graphic na kahinaan ay nagpapakita ng co-dependency ng mga ecological at social system (binago mula sa Marshall et al. 2009).

Bakit Mahalaga ang Kahinaan?

Ang mga kahinaan sa kahinaan ay nagbibigay ng dalawang mahahalagang uri ng impormasyon na kinakailangan para sa pagpaplano ng konserbasyon: 1) Pagkilala alin mga uri, mga sistema, o iba pang mga target sa pag-iingat ay malamang na maaaring mahina; at 2) Pag-unawa bakit sila ay mahina.

Maaaring makatulong ang mga kahinaan sa pagtaya sa:

  • Italaga ang mga species o ecosystem para sa mga aksyon sa pamamahala
  • Mahusay na maglaan ng mga mapagkukunan ng konserbasyon
  • Kilalanin ang mga pagkilos na nagbabawas ng mga negatibong epekto ng pagbabago ng klima sa mga tao at ecosystem
Ang isang kinatawan ng grupo ng kababaihan ay nagtatalakay ng mga paraan upang isama ang mga alalahanin mula sa mga may kapansanan / marginalized sa pagpaplano ng pagbagay. Larawan © TNC

Ang isang kinatawan ng grupo ng kababaihan ay nagtatalakay ng mga paraan upang isama ang mga alalahanin mula sa mga may kapansanan / marginalized sa pagpaplano ng pagbagay. Larawan © TNC

Mga Tanong na Isipin Tungkol Bago Simulan ang Assessment ng Kasuklam-suklam Ref

  • Ano ang layunin ng pagtatasa? Ito ba ay upang ipaalam ang mga estratehiya sa pag-iingat, pagbuo ng patakaran, o pagtaas ng kamalayan (edukasyon)?
  • Sino ang gagamit ng impormasyon na binuo mula sa pagtatasa ng kahinaan? At para sa kung anong layunin?
  • Mayroon bang tiyak na mga target (hal., Coral reef, agrikultura, tahanan at imprastraktura) o geographic na mga lugar (hal., Ang buong munisipalidad, isang MPA) na nais nating tasahin?
  • Anong mga oras ng oras at mga output ang kinakailangan upang magdala ng isang desisyon sa pamamahala o patakaran?
  • Mayroon bang mga lugar (mga lugar) o ilang mga komunidad na maaaring partikular na mahina at kaya mga prayoridad para sa isang pagtatasa?
Translate »