Co-management Approaches

Proyektong pagsasauli ng koral sa Curieuse Marine National Park sa Curieuse Island, Seychelles. Larawan © Jason Houston

Ang co-management ay isang diskarte sa pamamahala ng mga yamang dagat na nagsasangkot ng pagbabahagi ng responsibilidad at awtoridad sa pagitan ng mga pamahalaan at mga lokal na komunidad at maaaring kabilang din ang mga non-government organization (NGO) at mga institusyong pananaliksik.

Mga locally managed marine areas (LMMAs) at mga kasunduan sa pag-iingat ng dagat (MCAs) ay dalawang diskarte sa pamamahala sa dagat na kinasasangkutan ng mga aspeto ng co-management tulad ng paglahok ng mga komunidad at/o lokal na pamahalaan sa paggawa ng desisyon at pagpapatupad.

400 na mga nayon sa Fiji ang nagtatag ng mga LMMA na Tom Vierus Ocean Image Bank

Humigit-kumulang 400 na mga nayon sa Fiji ang nagtatag ng lokal na pinamamahalaang mga marine areas na may suporta mula sa Fiji Locally Managed Marine Areas Network. Larawan © Tom Vierus/Ocean Image Bank

LMMAs

Ang isang lokal na pinamamahalaang marine area (LMMA) ay isang lugar ng malapit na tubig at ang nauugnay na baybayin at marine resources na pinamamahalaang sa lokal na antas ng mga komunidad, mga lupain na may-ari ng lupain, mga kasosyo sa kapisanan, at / o mga nagtitipunang pamahalaan na naninirahan o nakabase sa ang agarang lugar.

Ang isang lokal na pinamamahalaang lugar ay maaaring mag-iba-iba sa layunin at disenyo, ngunit dalawang aspeto ang nananatiling pare-pareho sa mga ito:

  1. Ang isang mahusay na tinukoy o itinalagang lugar
  2. Paglahok sa mga komunidad at / o mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng desisyon at pagpapatupad

Ang isang LMMA ay naiiba sa isang kumbensyonal MPA sa mga lugar na pinamamahalaan ng lokal ay nailalarawan sa pamamagitan ng lokal na pagmamay-ari, paggamit at / o kontrol, at sa ilang mga lugar sundin ang tradisyunal na panunungkulan at pamamahala ng pamamahala ng rehiyon. Sa kaibahan, ang term na MPA ay karaniwang tumutukoy sa isang lugar na pormal na itinalaga sa pamamagitan ng isang pinakamataas na diskarte ng gobyerno, na may pamamahala na ipinatupad o binabantayan ng isang sentralisadong ahensya.

Kasama sa ilang halimbawa ng mga umiiral na LMMA ang Lokal na Pinamamahalaang Marine Area Network at ang Pacific Islands Managed & Protected Area Community (PIMPAC).

Translate »