Socioeconomic Criteria

Proyektong pagsasauli ng koral sa Curieuse Marine National Park sa Curieuse Island, Seychelles. Larawan © Jason Houston

Prinsipyo 5:

Ang pagkakakilanlan at pagsasaalang-alang ng mga aspeto ng panlipunan, pangkultura, ekonomiya, at pamamahala ng mga komunidad sa baybayin sa disenyo at pamamahala.

Ang mga pagsasaalang-alang sa lipunan at ekonomiya ay dapat isaalang-alang kapag nagdidisenyo at namamahala ng isang nababanat na network ng MPA o MPA. Ang paglikha ng isang network ng MPA na may parehong socio-economic at biophysical na mga layunin ay maaaring makatulong na lumipat mula sa isang pamamahala ng sektor patungo sa isang mas holistic na diskarte, kabilang ang mga pakikipag-ugnayan ng tao at ecosystem, at pinagsama-samang mga epekto. Ang maramihang layunin na diskarte na ito ay maaaring lumikha ng isang pundasyon na nagbabago sa paraan ng pagtugon ng mga tao sa mga salungatan sa pagitan ng kapaligiran at ng ekonomiya.

Fleet ng mga artisanal fishing boat sa Cousin Island Seychelles Jason Houston

Fleet ng mga artisanal fishing boat sa Cousin Island, Seychelles. Larawan © Jason Houston

Ang mga social factor na dapat isaalang-alang sa disenyo ng MPA:

 • Ang pagtanggap ng panlipunan (kung ang lokal na komunidad ay sumusuporta sa MPA)
 • Libangan (kung saan maaaring gamitin ang isang lugar para sa paglilibang)
 • Mga pagkakataon sa pag-aaral at pananaliksik
 • Kultura (relihiyon, makasaysayang, kultural na mga halaga ng isang site)
 • Mga salungatan ng interes (antas kung saan ang proteksyon ay nakakaapekto sa mga gawain ng mga lokal na residente, atbp.)

Mga pang-ekonomiyang kadahilanan upang isaalang-alang sa disenyo ng MPA:

 • Mga benepisyo sa ekonomiya (kung paano makakaapekto ang proteksyon sa lokal na ekonomiya)
 • Kahalagahan sa mga pangisdaan (bilang ng mga dependent fishers at laki ng ani)
 • Ang kahalagahan sa species (degree na kung saan ang ilang mga komersyal na mahalaga species depende sa lugar)

Rekomendasyon sa Disenyo

 • Tiyakin ang pagbabahagi ng mga gastos at benepisyo ng MPA sa mga komunidad. Ref
 • Mga disenyo ng mga zone at mga panuntunan upang matiyak na ang komunidad ay maaaring magpatuloy sa pagpapanatili ng isda at makatanggap ng pagkain, kita, at iba pang mga benepisyo mula sa MPA.
 • Isama ang komunidad sa paggawa ng desisyon at tiyakin na ang MPA ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng iba't ibang grupo ng komunidad (mga organisasyon ng mangingisda, mga grupo ng kababaihan, atbp.). Ang ganitong mga pagsisikap ay magtataas ng pagsunod sa mga regulasyon at suporta sa komunidad para sa MPA.
 • Kung magagawa, suriin at sukatin ang mga serbisyo ng ecosystem ng lugar.
 • Tiyakin ang balanse sa pagitan ng paggamit ng extractive at conservation (halimbawa, sa pagitan ng napapanatiling pag-aani at malusog na reef para sa biodiversity at mga layunin sa turismo).
Translate »