Mga Miyembro sa Aksyon

Grupo ng pagsasanay sa Seychelles. Larawan © The Nature Conservancy

Ang Reef Resilience Network ay nagsasanay, nagtuturo, at naghahanda ng mga kampeon sa bahura upang patuloy na pamahalaan ang mga coral reef sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pinakabagong agham sa mga insight mula sa lokal na kaalaman. Sa pamamagitan ng teknikal na pagsasanay at patnubay sa pagpaplano mula sa Network, ang mga lokal na pamahalaan at komunidad, mga siyentipiko, NGO, at pribadong sektor ay mas mahusay na nasangkapan upang protektahan at ibalik ang mga kritikal na lugar ng reef sa buong mundo. Sa mahigit 42,000 managers at practitioner na sinanay sa 87% ng 103 na bansa at teritoryong may mga coral reef, maraming kuwento ang masasabi. Narito ang ilang halimbawa kung saan nakatulong ang suporta mula sa Network sa mga tagapamahala na kumilos upang protektahan at ibalik ang mga coral reef.

Translate »