Ang mga coral reef ng Florida ay nakakaranas ng mga nagwawasak na epekto ng isang pagsabog ng maraming taon ng Stony Coral Tissue Disease (SCTLD). Ang karamdaman na ito ay naobserbahan at naiulat sa maraming iba pang mga lokasyon sa Caribbean. Bilang tugon, ang mga eksperto mula sa Florida ay pinagsama ang kanilang kaalaman, mga mapagkukunan, at mga aral na natutunan upang ibahagi sa iba. Pakinggan mula sa Dana Wusinich-Mendez (National Oceanic at Atmospheric Administration), Maurizio Martinelli (Florida Sea Grant), at Dr. Andrew Bruckner (Florida Keys National Marine Sanctuary) habang pinag-uusapan nila ang aming kasalukuyang kaalaman sa SCTLD, tugon ng Florida sa paglaganap ng sakit na ito, ang kalagayan ng SCTLD sa Caribbean, at kasalukuyang mga mapagkukunan na magagamit sa sakit.

 

Translate »