Pagtugon sa Pagpapaputi - Florida, 2010

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga plano sa pagpapaputi ng pagpapaputi at kasama ang 14 coral reef managers mula sa Florida, Caribbean, at Australia.