Pagbagay sa Klima - Guam, 2014

Tatlumpung tagapamahala ang lumahok sa isang workshop sa paggamit ng mga bagong tool na nagbibigay ng mga miyembro ng komunidad at mga stakeholder na may pag-unawa sa mga diskarte sa pagbabago ng klima at pagbagay. Nagbigay ang mga tagapamahala ng Caribbean ng feedback tungkol sa pagbabago ng tool para sa Caribbean. Basahin ang ulat.