Memahami Usaha Perancangan Lepas untuk Memaklumkan Strategi Ketahanan

 

Lokasi

Belize

terumbu karang Belize. Foto © Fabrice Dudenhofer/Ocean Image Bank

terumbu karang Belize. Foto © Fabrice Dudenhofer/Ocean Image Bank

Cabaran

Merancang a strategi ketahanan membawa banyak faedah, tetapi ia boleh membimbangkan pengurus dan agensi pengurusan, dan mengelirukan pihak berkepentingan, apabila terdapat banyak rancangan dan strategi pengurusan sedia ada. Di Belize, banyak agensi dan organisasi telah membangunkan rancangan, kumpulan kerja dan program yang bertujuan untuk mengurus dan memulihara Terumbu Karang Penghalang Belize dan ekosistem bersebelahan serta tadahan air pantai. Walaupun usaha daripada pelbagai pihak ini bermanfaat kepada terumbu Belize, ia boleh menimbulkan cabaran kepada pengurus marin dari segi penyelarasan, komunikasi dan pemahaman aktiviti pengurusan sedia ada dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber untuk faedah maksimum.

Tindakan diambil

Dipelopori oleh Great Barrier Reef Foundation, the Inisiatif Reefs Resilient (RRI) ialah perkongsian global yang menghimpunkan komuniti tempatan, pengurus terumbu, dan pakar daya tahan untuk membangunkan penyelesaian baharu bagi menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim dan ancaman tempatan. Pendekatan ini menggunakan amalan daya tahan global untuk berinovasi, membina kapasiti dan merintis pendekatan keseluruhan komuniti dengan empat tapak terumbu tersenarai Warisan Dunia di Belize, Australia, New Caledonia dan Palau.

Untuk mencipta strategi berasaskan daya tahan yang dibina berdasarkan tindakan sedia ada untuk menyokong ekosistem marin mereka, pasukan tapak Inisiatif Belize Resilient Reefs (lihat kotak butiran) menjalankan analisis jurang komprehensif yang membandingkan dan mengenal pasti cabaran daya tahan dengan tindakan dan program sedia ada. Sepanjang setahun, analisis jurang ini melibatkan pelbagai aktiviti penglibatan yang tertumpu pada mengenal pasti, mengutamakan dan mereka bentuk bersama tindakan pengurusan pemangkin dengan pelbagai pihak berkepentingan, daripada komuniti tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) kepada agensi kerajaan. . Proses ini termasuk:

 1. Perundingan yang disasarkan. Mesyuarat telah diadakan dengan organisasi sedia ada dan pegawai projek yang berkaitan dengan pengurusan terumbu karang untuk memahami isu semasa, projek yang sedang dijalankan, cabaran yang dikenal pasti dan jurang dalam maklumat. Proses ini membantu mengenal pasti penyelidikan sedia ada dan peluang yang berpotensi untuk kerjasama.
 2. Kerjasama komuniti. Penglibatan masyarakat yang lebih luas kemudiannya dilakukan dengan pihak berkepentingan tempatan untuk memahami persepsi masyarakat, mengenal pasti tema yang muncul, dan membincangkan kejutan dan tekanan yang dihadapi setiap kawasan perlindungan marin. 150 peserta daripada 11 komuniti di seluruh Belize hadir, termasuk nelayan, penduduk, pengusaha pelancongan, majlis perbandaran dan kampung serta wakil NGO tempatan.
 3. Semakan desktop. Berbekalkan pemahaman yang jelas tentang isu dan peluang di lapangan, pasukan itu kemudiannya menjalankan analisis dasar, strategi dan pelan tindakan semasa untuk memetakan tindakan sedia ada yang bertujuan membina daya tahan dalam dimensi ekosistem, komuniti, dan tadbir urus. Secara keseluruhan, 69 rancangan oleh 20 organisasi pengarang telah disemak, mengandungi 429 tindakan daya tahan. Rancangan itu tertumpu terutamanya kepada pengurusan kawasan perlindungan perikanan dan marin, pelancongan, pembangunan pantai, pengurusan sisa, perdagangan dan tindak balas kecemasan. Hasil semakan desktop adalah pengenalpastian dokumen strategik utama termasuk 26 pelan keutamaan, penilaian keberkesanan pengurusan kawasan perlindungan dan indeks ketahanan terumbu bersepadu untuk Belize.
 4. Penilaian daya tahan. Menggunakan maklumat yang diperoleh semasa penglibatan pihak berkepentingan dan semakan desktop, pasukan menjalankan proses penilaian daya tahan kualitatif menggunakan Alat RRI untuk Menilai Daya Tahan Komuniti dan Terumbu, yang menggunakan teori dan amalan daya tahan terumbu holistik untuk mencipta gambaran keseluruhan daya tahan ekosistem terumbu, komuniti, dan sistem tadbir urus. Penilaian daya tahan ini dan penemuan penglibatan yang lebih luas telah dikongsi dengan pihak berkepentingan dan rakan kongsi untuk perbincangan dan keutamaan.
 5. Mengutamakan cabaran daya tahan. Dengan kerjasama sekumpulan pihak berkepentingan terpilih, termasuk agensi pengurusan, NGO dan wakil industri, cabaran daya tahan telah diberi keutamaan dalam satu siri bengkel kajian semula. Melalui bengkel ini, pasukan RRI Belize membangunkan kawasan tumpuan yang jelas dan mengenal pasti peluang untuk meningkatkan daya tahan melalui tindakan dan projek pengurusan masa depan. Mereka mengutamakan cabaran daya tahan untuk memfokuskan usaha dengan mempertimbangkan soalan berikut: 
  • Adakah cabaran itu menangani isu-isu yang akan memberi impak terbesar kepada daya tahan terumbu?
  • Adakah cabaran itu menyerlahkan kawasan yang kurang perhatian atau tindakan dibuat? Atau jurang dalam pengurusan atau sumber?
  • Adakah cabaran itu memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk bertindak dan membuat perubahan?
  • Adakah kerjasama dengan tapak terumbu global membantu menyelesaikan masalah ini?
  • Adakah penyelesaian inovatif diperlukan berbanding perniagaan seperti biasa?
  • Adakah cabaran ini sejajar dengan rancangan pengurusan terumbu sedia ada dan dokumen perancangan strategik lain untuk tapak?

Proses tersebut menghasilkan dua tema silang dan tiga bidang tumpuan, yang mewakili peluang untuk menangani jurang dan melengkapkan tindakan sedia ada dalam rangkaian tindakan dan rancangan yang lebih luas:kriteria yang digunakan oleh RRI Belize untuk mengutamakan cabaran daya tahan untuk ditangani

 

Betulkah ia berjaya?

 • Pengesahan keutamaan sedia ada dan mengenal pasti jurang. Proses penilaian memperkukuh penjajaran antara rancangan pengurusan sedia ada, maklum balas pihak berkepentingan di lapangan, dan objektif kerajaan peringkat tinggi. Penilaian itu juga merupakan peluang untuk menganalisis dasar dan landskap projek berdasarkan objektif dan hala tuju semasa kerajaan—yang sangat mengutamakan pemuliharaan ekosistem marin dan pembangunan Ekonomi Biru—dan mengenal pasti kawasan yang mempunyai sumber dan pembiayaan yang terhad tersedia untuk pelaksanaan tindakan.
 • Integrasi dan bukannya pertindihan. Proses penilaian mengenal pasti tindakan pemangkin yang boleh mengisi jurang dalam persekitaran perancangan sedia ada dan meningkatkan tindakan sedia ada. Tiga tindakan utama telah direka bentuk dan dibiayai sebagai sebahagian daripada proses pembangunan strategi (lihat maklumat grafik di bawah). Oleh kerana landskap perancangan yang padat, keputusan dibuat untuk memberi tumpuan kepada beberapa projek utama yang secara khusus menangani jurang yang dikenal pasti, dan bukannya mengenal pasti dan membiayai berpuluh-puluh tindakan baharu. 
Tiga tindakan utama yang direka dan dibiayai di Belize sebagai sebahagian daripada proses pembangunan strategi RRI

Tiga tindakan utama yang direka dan dibiayai di Belize sebagai sebahagian daripada proses pembangunan strategi RRI.

 • Pembelian dan pengambilan yang kuat. Kerajaan mengguna pakai strategi dan projek utama dalam tempoh beberapa bulan selepas penciptaan mereka kerana mereka secara langsung menangani jurang yang dikenal pasti oleh pelbagai agensi dan mendapat sokongan daripada juara tempatan. Sebagai contoh, salah satu tindakan utama ialah penilaian pemilikan tanah marin, yang dikenal pasti sebagai syarat yang membolehkan untuk meningkatkan perlindungan kawasan bakau melalui pengkreditan karbon atau biodiversiti. Analisis pemilikan tanah ini akan membolehkan pelaksanaan banyak rancangan dan program utama, termasuk Dasar, Strategi & Pelan Pelaksanaan Ekonomi Biru Belize, Pelan Pengurusan Zon Pantai Bersepadu, Rangka Kerja Karbon Kebangsaan, Belize Blue Bonds untuk Program Pemuliharaan Lautan, serta proses perancangan spatial marin sedia ada. Penilaian itu baru-baru ini dibiayai oleh RRI sebagai output langsung proses pembangunan strategi.

Pelajaran yang dipelajari dan cadangan

Mar Coast Belize. Foto © Great Barrier Reef Foundation

Mar Coast Belize. Foto © Great Barrier Reef Foundation

 • Raikan dan sokong tindakan daya tahan sedia ada. Dalam kebanyakan kes, perancangan daya tahan tidak akan bermula dari awal. Tindakan dan aktiviti pengurusan berasaskan daya tahan mungkin akan berlaku sebagai sebahagian daripada rancangan pengurusan sedia ada, program NGO atau inisiatif komuniti setempat/akar umbi, walaupun ia tidak dikenal pasti sebagai daya tahan.
 • Selaraskan dengan rancangan sedia ada dan dayakan tindakan sedia ada. Pasukan itu memberi tumpuan kepada membina hubungan antara agensi dan menyelaraskan dengan keutamaan sedia ada untuk membolehkan tindakan, dan bukannya mewujudkan ketegangan dengan meneruskan isu yang tidak ada kemahuan politik untuk ditangani. Dalam hal ini, pengamal daya tahan perlu memilih perjuangan mereka – sementara beberapa isu sukar perlu ditangani, dalam banyak kes terdapat cabaran daya tahan yang mencukupi untuk dapat mengutamakan cabaran yang turut membina modal politik dan mengukuhkan motivasi untuk tindakan selanjutnya.
 • Berhati-hati dengan keletihan pihak berkepentingan. Penglibatan masyarakat yang bermakna adalah penting untuk kejayaan dasar awam atau tindakan pengurusan dalam kawasan pantai dan marin. Walau bagaimanapun, selalunya terdapat kapasiti dan/atau minat yang terhad untuk pihak berkepentingan untuk bertemu secara berterusan dan aktif memberikan input untuk keputusan pengurusan; dalam banyak kes, pendekatan ini dirasakan lebih seperti beban daripada kerjasama. Untuk mengelakkan keletihan pihak berkepentingan, pasukan RRI Belize menggabungkan sesi mereka dengan aktiviti penglibatan sedia ada yang dijalankan oleh organisasi rakan kongsi, serta menggunakan penemuan awal dan bukannya berulang kali bertanya soalan yang sama kepada komuniti yang sama. Dalam keadaan ini juga perlu ada tumpuan untuk menyampaikan hasil sebenar dan bukannya pendidikan dan penglibatan berterusan.
 • Utamakan mesyuarat dan reka bentuk bersama berbanding semakan desktop. Walaupun mengenal pasti cabaran dan keutamaan daripada dokumentasi sedia ada adalah agak mudah, pasukan mendapati mengutamakan bengkel dan sesi reka bentuk dengan rakan kongsi dan pihak berkepentingan adalah lebih berkesan untuk memahami kemajuan (dan halangan kepada kemajuan) tindakan sedia ada, mengenal pasti titik persamaan dan menentukan langkah seterusnya. , daripada menghabiskan masa pada penilaian desktop.
 • Kenal pasti juara. Mengenal pasti dan melibatkan diri dengan juara untuk tindakan tertentu pada awal proses adalah penting. Sebaik-baiknya juara ini mempunyai pengaruh dengan meluluskan kementerian atau agensi, atau di kalangan kumpulan pemegang kepentingan tertentu, dan keupayaan untuk melaksanakan dan melaksanakan tindakan.

Ringkasan pembiayaan

Semua pembiayaan dan sokongan untuk aktiviti penglibatan telah disediakan melalui Inisiatif Resilient Reefs, yang mana Belize adalah salah satu daripada empat tapak terumbu yang disenaraikan sebagai perintis Warisan Dunia. RRI ialah kerjasama antara Yayasan Terumbu Karang Besar, Rangkaian Ketahanan Terumbu The Nature Conservancy, Pusat Bandar dan Landskap Berdaya Tahan Universiti Columbia, Pemangkin Bandar Bertahan, UNESCO dan AECOM. Inisiatif ini dibiayai oleh Yayasan BHP.

Organisasi utama

Inisiatif Reefs Resilient

Pihak Berkuasa dan Institut Pengurusan Zon Pantai

Jabatan Perikanan Belize

Kementerian Ekonomi Biru & Penerbangan Awam

Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar

Universiti Belize: Institut Penyelidikan Alam Sekitar

Persatuan Kelestarian Atol Turneffe

Tabung Hidupan Liar Sedunia

Partners

AECOM

Yayasan Great Barrier Reef

Kementerian Sumber Asli Jabatan Tanah dan Ukur dan juga Unit Perlombongan

Universiti Belize

Jabatan Hutan Belize

Pihak Berkuasa Pelabuhan Belize

Jabatan Alam Sekitar

Persatuan Jurutera Profesional Belize

Persatuan Broker Hartanah Belize

Persatuan Audubon Belize

Persatuan Industri Pelancongan Belize

Dana MAR

Persatuan Alam Sekitar Selatan Belize

Suruhanjaya Kebangsaan Belize untuk UNESCO

Pelbagai lagi industri tempatan, hartanah dan wakil masyarakat   

Sumber

Kursus Dalam Talian Pengurusan Berasaskan Ketahanan

Kit Alat Pengurusan Berasaskan Ketahanan

Translate »