Pagma-map ng Kayamanan sa Dagat at ang Caribbean Regional Oceanscape Project Workshop - Saint Lucia, 2019

Mapa ng mga bansa at teritoryo na naabot ng pagsasanay sa RRN
Tatlumpu't limang mga natural na resource resource na kumakatawan sa 10 na mga bansa at mga ahensya ng 30 sa Caribbean ang lumahok sa isang tatlong araw na workshop na ginanap sa St. Lucia bilang bahagi ng Caribbean Regional Oceanscape Project. Ang workshop ay dinisenyo upang bumuo ng pag-unawa ng kalahok sa mga serbisyo ng ecosystem, pagbibigay diin sa coastal at marine ecosystem, at kung paano isama ang mga serbisyo ng ecosystem sa pagpaplano at patakaran. Kasama rin dito ang pinakahuling pang-agham na patnubay kung paano maaaring sukatin at gamitin ang terestrial at asul na carbon sequestration upang maisulong ang pag-iingat at pagpapanumbalik ng mga ekosistema.
 
Ang workshop ay nagsisimula sa isang tatlong taon na proyekto upang bumuo ng mga modelo ng serbisyo sa ekosistema para sa limang bansa sa Eastern Caribbean gamit ang mga pamamaraan na binuo sa ilalim ng inisyatiba ng Mapping Ocean Wealth ng TNC, at upang bumuo ng pagsasanay at mga mapagkukunan upang mapagbuti ang access ng data para sa mga gumagawa ng desisyon. Ito ay pinondohan ng Komisyon ng Silangang Caribbean Unidos Commission at co-host ng Ang Nature Conservancy at ang Caribbean Public Health Agency.
 
Translate »