Evalye rezilyans relatif nan resif koray yo nan St. Croix, US Virgin Virgin

 

Nòt: Etid ka sa a mete aksan sou yon etid yon sèl fwa pou evalye rezistans relatif resif koray nan St. Croix, Zile Vyèj Ameriken yo. Pandan ke efò sa a te rive an 2014, li rete yon gwo egzanp nan yon gwo echèl evalyasyon rezistans pou resif koray.

 

Adrès

Saint Croix, US Virgin Virgin (USVI)

Defi a

Resif koray te toujou abita dinamik nan ki latwoublay episodik rive, li mete revèy la kwasans Reef tounen, ki te swiv pa peryòd nan ki sistèm nan retabli. Anba kondisyon sa yo resif koray yo te evolye yo dwe abita fleksib - yo ka refè epi kenbe fonksyon ekosistèm apre latwoublay - men se rezistans natirèl sa a nan resif kounye a ke yo febli. Resif yo fè fas a presyon san parèy pou manadjè yo ak konsèvasyonis yo gen sipò ak bati detèminasyon lè ak ki kote sa posib. Kòm yon fondasyon konseptyèl ekspresyon, rezistans te lajman popilè ak konsèvasyonis men 'operasyonèl' detèminasyon nan yon anviwònman jesyon ki te difisil. Manadjè yo ka diminye estrès, sipòte pwosesis rekiperasyon, ak edike ak ogmante konsyans, men bezwen enfòmasyon ki ede sipòte aksyon sa yo. Etid ka sa a dekri kijan evalyasyon nan rezilyans relatif ka itilize sib ak tayè aksyon jesyon.

Sa a se youn nan premye evalyasyon an gwo echèl nan rezilyans relatif yo sèvi ak yon ti lis endikatè yo soti nan McClanahan et al. NAN epi li swiv kèk konsèy ki soti nan Maynard ak Mcleod 2012. Pwodiksyon analiz la se yon evalyasyon varyasyon espasyal nan detèminasyon relatif (segondè, mwayen, oswa ba) an konbinezon ak yon evalyasyon nivo relatif nan estrès antwojèn (segondè, mwayen, oswa ba). Manadjè yo ak konsèvasyonis yo ka itilize rezilta analiz yo pou sipòte efò pou reyalize rezilta konsèvasyon yo, tankou planifikasyon rezo zòn ki pwoteje maren yo, vize aksyon pou diminye estrès, epi edike ak angaje ak moun ki gen enterè yo ak manm kominote yo. Nan pwojè sa a nan Zile Vyèj Ameriken yo (USVI), lidè pwojè yo te espere itilize evalyasyon rezistans pou satisfè objektif sa yo:

 1. Idantifye sit ki gen gwo detèminasyon ki pa anndan zòn marin pwoteje yo (MPAs).
 2. Evalye menas nan sit ki gen rezistans wo ak ba sib efò konsèvasyon.
 3. Devlope materyèl pou ede nan edike ak angaje sou enpòtans ki genyen nan Buck Island ak bò solèy leve MPAs.
 4. Priyorite sit pou transplantasyon an nan koray pepinyè-grandi.

Aksyon yo te pran

Pwosesis yo itilize pou konplete analiz la se menm pwosesis ki eksplike nan Leson patikilye analiz detèminasyon. Lidè pwojè yo ak Komite Rezilyans Nature Conservancy (TNC) pou USVI te deside ki endikatè rezistans pou mete nan analiz la atravè yon pwosesis konsiltatif. Lidè pwojè yo te devlope yon calcul ki gen tout 30 endikatè rezistans ki dekri nan McClanahan et al. (2012) revizyon. Yo te fè ka a bay Komite a ke endikatè ki pa nan tèt 20 yo pou konnen enpòtans ak fòs prèv yo ta dwe eskli. Premye sijesyon sa a te dakò sou; rezon ki fè yo se ke chak endikatè adisyonèl enkli dilye enpòtans relatif chak nan lòt endikatè yo. Nan lòt mo, yon lis ki pi kout nan endikatè ki enpòtan nan pwopriyete rezistans ak pwosesis detèminasyon pi bon pase yon lis ki pi long ki gen ladan endikatè fèb. Lè sa a, rès endikatè yo te klase nan twa nivo ki baze sou disponiblite done ak pèsepsyon enpòtans nan rezistans ak detèminasyon nan USVI. Endikatè final yo te itilize yo te: espès rezistan, divèsite koray, byomas èbivò, kouvèti makroalg, kouvèti koray, varyasyon tanperati ak maladi koray. Estrès antwojèn yo te egzamine yo te presyon lapèch ak devlopman bò lanmè.

Done yo te kolekte epi konpile atravè yon konbinezon travay sou teren ak analiz biwo ki te fè anba Pwogram Siveyans Teritwa ak Nasyonal Coral Reef (TCRMP ak NCRMP) pa anplwaye nan TNC, Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA CRCP), Depatman. of Planning and Natural Resources Division of Fish and Wildlife (DPRN-DFW), ak NOAA's National Centers for Coastal Ocean Science Biogeography Branch oswa pa otè rapò sa a. A nòt rezilyans relatif se kalkile jan sa a. Pou tout 7 endikatè detèminasyon, nòt yo pou tout sit (n = 267) yo 'ancrage' nan nòt la maksimòm pa divize valè a pou chak sit pou endikatè a pa valè a maksimòm nan mitan tout sit. Valè ancrage pwodui yon nòt pou chak sit sou yon echèl 0-1 ofisyèl, ki eksprime valè a pou chak relatif sit (kòm yon pousantaj) nan valè maksimòm lan. Anvan nòt ancrage pou tout endikatè yo ka mwayèn, nòt ancrage pou macroalgae ak maladi koray yo soustraksyon soti nan 1, ki asire estanda 0-1 echèl la se uni-direksyon nan ke yon nòt segondè se toujou yon bon nòt. Nòt yo Lè sa a, mwayèn yo pwodwi nòt la detèminasyon ak Lè sa a, nòt sa yo yo tou ancrage nan nòt la maksimòm yo pwodwi yon nòt detèminasyon final ki eksprime 'detèminasyon an evalye' kòm relatif nan nòt la detèminasyon maksimòm. Se apwòch la menm itilize pou proksi yo nan estrès antropojèn, ki fè yo kenbe separe ak nòt yo detèminasyon. Valè yo ancrage pou tout sit pou chak prokurasyon nan valè maksimòm lan ak Lè sa a, valè yo mwayèn ak re-ancrage yo pwodwi nòt la estrès final la. Pou estrès, nòt segondè vle di estrès segondè. Pou tou de detèminasyon ak estrès antropojèn, yo itilize yon echèl segondè, mwayen ak ba ki baze sou chenn done sa yo: 0.8-1.0 pou segondè, 0.6-0.79 pou mwayen ak <0.6 pou ba.

Figi1

Sit yo klase soti nan pi wo a fleksibilite (ki soti nan 1 jiska 268). Nòt rezistans yo prezante espasyalman sou de kat; youn ki sèvi ak yon sistèm koulè 3-bin stoplight nan vèt, jòn ak wouj pou segondè, mwayen ak ba, respektivman (gade figi 1), ak yon lòt ki etabli nòt detèminasyon nan bwat 10 egal (0.10). Prensip eleman Analiz (PCA) itilize pou idantifye similitud nan mitan nòt yo pou endikatè yo divès kalite pou segondè, mwayen, ak sit detèminasyon ki ba; sètadi, si kèk endikatè detèminasyon plis anpil enfliyanse classement final la ak nan ki fason (gade figi 2). Rezilta yo te Lè sa a, pataje ak administratè yo ak moun ki gen enterè yo idantifye ak priyorite potansyèl swivi aksyon yo.

Figi2

Ki jan siksè li te ye?

Tout objektif yo mete yo te satisfè pa analiz la oswa yo pral satisfè nan mwa kap vini yo lè l sèvi avèk rezilta analiz angaje ak moun ki gen enterè ak manm kominote a. Li pa prevwa ke analiz sa a pral itilize pou kreye plis Zòn Marin Pwoteje kounye a. Sepandan, rezilta yo kapab itilize yo revize plasman MPA nan lavni an epi yo pral enfòme yon seri de lòt aksyon jesyon sou ane kap vini yo ki pral sipòte detèminasyon an nan resif St. Croix la. Kòm yon egzanp, done preliminè sijere gen yon korelasyon pozitif ak enpòtan ant nòt la detèminasyon sa a soti nan analiz analiz ak varyasyon espasyal li te ye nan siviv nan koray transplante'tèt. Rezilta analiz yo pral itilize kounye a pou detèmine kote koray pepinyè ki grandi yo pi bezwen epi yo gen pi gwo potansyèl pou siksè restorasyon an. Analiz la pral pwolonje nan ane kap vini an yo enkli resif tou pre St Toma ak St John pi bon sib efò konsèvasyon atravè tout zile 3.

Ki jan siksè li te ye?

 • Evalyasyon rezistans ka ranpli kòm yon Desktop-fè egzèsis lè l sèvi avèk done ki deja egziste (ka a isit la).
 • Premye etap ki pi enpòtan an se idantifikasyon objektif ki klè.
 • Pwosesis la nan chwazi endikatè kolaborasyon asire patnè yo ak moun ki gen enterè yo entelektyèlman envesti nan evalyasyon an.
 • Kolaborasyon pwodwi nan konsiltasyon yo te itilize yo chwazi endikatè ogmante achte-an, ki maksimize absorption nan rezilta yo analiz.
 • Evalyasyon rezistans ki gen ladan plizyè lokal ak endikatè yo mande pou envesti efò nan jesyon done. Done yo dwe nan yon sèl kote ak tout done pou endikatè bezwen estanda sa yo konparezon ka fèt nan mitan sit.
 • Kat ki dekri rezilyans relatif nan sit ak graf ki dekri enfliyans relatif chak endikatè yo nan klasman final yo ede senpleman epi vizyèlman eksplike analiz la ak valè li bay patnè yo ak moun ki gen enterè yo.
 • Fin de yon evalyasyon detèminasyon ki baze sou Desktop pral idantifye fason pwogram siveyans jaden kapab modifye yo kolekte plis oswa pi bon enfòmasyon sou endikatè detèminasyon. Fè egzèsis la ka ede tou pou idantifye pi bon fason pou estoke done sou teren sa yo pou evalyasyon detèminasyon nan lavni ka konplete byen vit ak mwens resous-intans pase premye a.

Rezime finansman

Pwojè sa a te finanse pa Nature Conservancy la nan biwo li yo nan St. Croix, USVI ak an kolaborasyon avèk Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA a.

Plon òganizasyon yo

Konsèvasyon Nati a

patnè pou

Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA
NOAA NCCOS Biogeography Program
NOAA Pwogram Nasyonal Siveyans Coral Reef
USVI Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl yo
USVI Divizyon Pwason ak Wildlife

Resous

Coral Reef rezistans a Chanjman Klima nan Saipan, CNMI: Field ki baze sou evalyasyon ak enplikasyon pou vilnerabilite ak Future Jesyon.

Analize Rezistans Relativ

Evalye ak Siveyans rezistans Reef

Chwazi Endikatè rezistans

Zafè etid sou evalyasyon rezilyans zile Mariana Nò a

Gid pou fè pou evalye evalyasyon rezilyans lan

Priyorite Endikatè Rezistans Kle Sipòte Jesyon Reef koray nan yon Klima Chanje

Operasyonèl rezistans pou jesyon Coral Reef Jesyon anba chanjman anviwònman global

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »