Rezilyans Evalyasyon

Siveyans Reef Coral, Palmyra Atoll. Foto © Tim Calver

Objektif la nan yon evalyasyon detèminasyon se konprann detèminasyon nan yon sistèm Reef yo nan lòd yo enfòme jesyon. Evalyasyon sa yo espesyalman vize endikatè detèminasyon epi yo pa nesesèman enplike repete sondaj, kòm opoze a siveyans woutin oswa reponn.

Evalyasyon rezistans ka ede:

  • Idantifye sit ki gen kominote koray ki gen plis chans pou yo rezistan nan chanjman klima ak lòt estresan imen
  • Idantifye diferans pami sit yo nan ekspoze nan ajan estrès
  • Evalye si MPA aktyèl yo enkli sit detèminasyon segondè yo
  • Ede administratè yo bay priyorite aksyon jesyon oswa estrateji ki pral diminye estrès nan pi gwo kantite nan sit, nan sit detèminasyon segondè, ak / oswa nan sit ki se yon priyorite konsèvasyon pou lòt rezon.
  • Bay yon avètisman bonè pou diminye nan enpòtan chofè detèminasyon
  • Bay enfòmasyon pou adapte avèk jesyon resif koray yo apre gwo twoub, tankou evènman koray blanchi oswa tanpèt grav

Kapasite pou evalye rezistans relatif resif koray yo avanse dramatikman nan dènye ane yo. Maynard et al. (2017) yo te devlope yon pwosesis 10-etap ede administratè yo evalye, kat, ak kontwole endikatè nan detèminasyon resif koray ak gid priyorite nan aksyon ki sipòte detèminasyon nan fè fas a chanjman nan klima ak lòt estresan. Gade nan gide ak nan Coral Reef Rezistans kou sou entènèt pou plis detay sou pwosesis 10 etap sa a.

Dayiva kap fè sondaj sou pwason. Foto © Kydd Pollock

Dayiva kap fè sondaj sou pwason. Foto © Kydd Pollock

Translate »