Invertebrates

Ang mga invertebrate ng dagat ay mga multicellular na hayop na kulang sa isang vertebral column at nakatira sa kapaligiran ng dagat. Kasama sa karaniwang mga invertebrates ang mga espongha, cnidarians (jellyfish, coral), marine worm, mollusk (snail, slug), arthropod (crab, shrimp, lobsters), at echinoderms (sea stars, sea urchins).

dalawang invertebrate-keyhole sponge, coral snowflake

Kaliwa: Ang nagsasalakay keyhole sponge (Mycale grandis) overgrowing at pagpatay ng daliri coral (Porites compressa) sa Hawai'i. Larawan © Eric Conklin; Kanan: Ang nagsasalakay na coral snowflake (Carijoa riisei) paglaki ng bubong ng isang mababaw na kuwebang tubig sa hilagang baybayin ng O'ahu, Hawai'i. Larawan © Samuel Kahng

Ang mga invasive marine invertebrates ay nagaganap sa buong mundo, ngunit madalas na matatagpuan sa mga harbor, mga yate sa basement, at mga baybayin.Ref  Tulad ng iba pang mga nagsasalakay species, ang hull-fouling at ballast water ay ang pinaka-karaniwang daan para sa pagkalat ng mga invasive invertebrates, kasama ang sinadya at di-sinasadyang pag-release ng species ng aquaculture. Ref

Ang intentional na pagpapakilala ng mga invertebrates ay naganap, halimbawa, sa Hawaii kung saan pinakawalan ang mahalagang komersyal na shellfish [hal., Mangrove crab (Scylla serrata) mula sa Samoa, oysters (Crassostrea spp.) mula sa San Francisco, at littleneck clams (Tapes japonicum) mula sa Japan]. Ref Ang mga epekto ng mga species sa Hawaiian ecosystem ay hindi pa rin kilala. Ref Ang iba pang mga halimbawa ng mga invasive marine invertebrate sa Hawaii ay ang coral snowflake (Carijoa riisei), ang Caribbean barnacle (Chthamalus proteus), ang keyhole sponge (Mycale grandis), at ang mantis hipon sa Pilipinas (Gonodactylus falcatus).

dalawang invertebrate-keyhole sponge, coral snowflake

Kaliwa: Chthamalus proteus (Caribbean barnacle). Larawan © J. Hoover; Kanan: Balanus amphitrite (strip na barnacle). Larawan © Ralph DeFelice

Ang Caribbean barnacle (Chthamalus proteus) ay inilabas sa unang bahagi ng 1970s sa Hawaii at ngayon ay ang pinaka masaganang organismo sa itaas na mga lugar sa pagitan ng maraming mga harbor at baybayin sa Hawaiian Islands at umaabot sa Midway at Guam. Ang taluktok na ito ay halos ganap na nawalan ng ibang talang (Balanus amphitrite) kung saan ang mga species na ito co-mangyari.

Hipon mantis ng Pilipinas

Hipon mantis ng Pilipinas (Gonodactylaceus falcatus). Larawan © Roy Caldwell

Ang Philippine mantis shrimp, na inilabas sa Hawaii sa unang bahagi ng 1950s, ay ipinapakita sa outcompete ang katutubong stomatopod, Pseudosquilla ciliata, at halos ganap itong pinalitan sa mababaw na mga reef ni O'ahu.

Ecological Impacts

Kabilang sa ekolohikal na epekto ng marine invasive invertebrates ang pag-aalis ng katutubong species, pagbabago sa istraktura ng komunidad at webs ng pagkain, at pagbabago ng mga pangunahing proseso, tulad ng nutrient cycling at sedimentation.

Socioeconomic Impacts

Ang mga socioeconomic impact ng marine invasive invertebrates ay kinabibilangan ng mga pinsala sa mga ekonomiya sa pamamagitan ng masamang epekto sa mga pangisdaan at pag-foul ng mga barko ng mga barko at mga pag-inom ng mga pag-inom. Ref Ang mga direktang epekto sa kalusugan ng tao ay kasama ang pagtaas ng dalas ng nakakalason na red tides na nagbabanta sa kalusugan ng publiko at mga pangisdaan sa dagat. Ang mga red tide ay naiugnay nang bahagyang sa dinoflagellates at ang kanilang mga cyst sa ballast tank ng mga barko. Bilang karagdagan, isang bakterya na maaaring maging sanhi ng mapanganib na sakit na cholera, Vibrio cholerae, ay kumalat sa mga ballast ng barko sa pamamagitan ng paglakip sa iba't ibang mga organismo ng dagat (hal., mga copepod). Ref Kabilang sa iba pang mga epekto sa socioeconomic ang mga mataas na gastos na kaugnay sa paglaban sa mga nagsasalakay na species, kabilang ang kontrol at pagwasak.

pporno youjizz xmxx guro xxx Kasarian
Translate »