Bleaching Impact

Vibran resif koray nan Palau, Micronesia. Foto © Ian Shive

Coral blanchi ak mòtalite ki asosye pa sèlman gen enpak negatif sou kominote koray, men yo tou enpak kominote pwason ak kominote yo moun ki depann de resif koray ak pèchri ki asosye pou mwayen pou viv ak byennèt.

Enpak ekolojik nan koray blanchi ak ki gen rapò mòtalite:

  • Koray blanchi yo gen plis chans yo gen redwi to kwasans, diminye kapasite repwodiksyon, ogmante emotivite nan maladi ak to mòtalite ki wo.
  • Chanjman nan konpozisyon koray kominote ka rive lè plis espès siseptib yo te touye pa evènman klowòks ladan.
  • Chanjman nan kominote koray yo tou afekte espès yo ki depann sou yo, tankou pwason yo ak envètebre ki konte sou koray vivan pou manje, abri, oswa abita rekritman. Chanjman nan abondans ak konpozisyon asanblaj pwason resif yo ka rive lè koray mouri kòm konsekans blanchi koray.
  • Nèj nan divèsite jenetik ak espès yo ka rive lè koray mouri akòz klowòks.
Plonje fè sondaj sou yon GBR resif blanchi

Plonje fè sondaj sou yon resif blanchi sou Great Barrier Reef, Ostrali. Foto © ARC Sant Ekselans pou Etid Coral Reef

Enpak sosyo-ekonomik nan koray blanchi ak ki gen rapò mòtalite:

  • Reef Coral degradé yo mwens kapab bay sèvis yo ekosistèm sou ki lokal kominote imen depann. Pa egzanp, resif degradab yo mwens pwodiktif epi yo ka pa kapab soutni pousantaj akimasyon ki nesesè pou asire resif yo kontinye bay sèvis pwoteksyon plaj yo.
  • Reef domaje nan koray blanchi ka byen vit pèdi anpil nan karakteristik yo ki apwi apèl la ayestetik ki se fondamantal nan touris Reef. Rezilta pèt revni ki soti nan aktivite touris redwi ka menase mwayen pou viv kominote lokal yo.
  • Evènman koray blanchi ki mennen nan siyifikatif mòtalite koray ka kondwi gwo orè nan kominote pwason. Sa ka tradwi nan atrap redwi pou pechè ki vize espès pwason Reef, ki vire mennen nan enpak sou ekipman pou manje ak aktivite ekonomik ki asosye yo.
  • Valè kiltirèl anpil kominote zile twopikal yo (eg, lokal relijye ak itilizasyon tradisyonèl resous maren) depann sou ekosistèm resif koray an sante yo epi yo ka afekte negativman pa blanchi koray.
  • Resif koray yo se yon sous enpòtan nan konpoze pharmaceutique yo. Reef ki depase epi ki mouri yo gen mwens chans pou yo sèvi kòm yon sous pou resous medsin enpòtan (sètadi, dwòg pou trete maladi kè, kansè, ak lòt maladi).
Resif koray ki an sante atire divès ak lòt touris

Resif koray ki an sante atire divès ak lòt touris. Resif blanchi ak degrade ka dekouraje touris, ki ka afekte ekonomi lokal la. Foto © Jeff Yonover

Prèske tout bagay nan yon ekosistèm koray-reef depann sou koray, oswa sou estrikti nan resif nan kèk fason. Koloni koray yo bay yon sous manje ak abri pou yon pakèt òganis ki asosye ak resif epi sante yo gen yon enpòtans kritik pou ekoloji kominote resif la. Syantis yo dekouvri ke enpak ekolojik n bès koray yo ka gen efè prejidis sou kominote pwason yo. Pa egzanp, yon etid nan Papua New Guinea ref te montre yon bès nan kominote pwason sa yo refize nan asosye kominote koray. Anplis de sa, etid la sijere ke pwason jivenil yo gen plis chans rekrite nan zòn ki gen kouvèti koray segondè. Rezilta menm jan an nan refi nan popilasyon pwason apre anpil blanchi koray te tou te obsève nan lòt zòn, tankou Great Baryè Reef a, ref Tanzani, ref ak Sesel. ref Chanjman nan faz nan espès pwason yo te dokimante tou (pa egzanp, soti nan dominasyon espès pwason ki asosye ak koray pou mwens espès pwason abita yo) apre yon evènman blanchi. ref

Degradasyon nan resif koray tou afekte anpil kominote imen ki konte sou yo. Moun ki konte sou resif pou manje, revni, ak plezi. Anpil santèn de milyon moun yo depann nan kèk fason sou la machandiz ak sèvis yo ofri nan resif koray yo, ak plis pase 100 milyon dola dirèkteman depann sou resif koray pou siviv yo.

Tantativ pou mete valè dola sou depans mondyal blanchi koray yo sijere ke degradasyon resif nan blanchi ta ka koute soti nan $ 20 milya dola (klowòks modere) a plis pase $ 84 milya dola (klowòks grav) nan Valè Prezan Net (sou yon orizon tan 50-ane). ref

Estimasyon pèt ekonomik pou touris

Estimasyon pèt ekonomik nan touris, lapèch, ak divèsite biyolojik kòm yon rezilta nan blanchi koray. Sous: Cesar et al. 2003

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »