หลักสูตรพี่เลี้ยง: มลพิษทางน้ำเสีย

หลักสูตรพี่เลี้ยง: มลพิษทางน้ำเสีย

ทำความเข้าใจว่ามลพิษทางน้ำเสียคุกคามมหาสมุทรและสุขภาพของมนุษย์อย่างไร รวมถึงมีกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขใดบ้างในการลดมลพิษทางน้ำเสียในมหาสมุทร

ความยืดหยุ่นของแนวปะการัง

ความยืดหยุ่นของแนวปะการัง

สำรวจนิเวศวิทยาของระบบนิเวศแนวปะการัง ภัยคุกคามต่อแนวปะการัง หลักการและคุณลักษณะของความยืดหยุ่นของแนวปะการังทางสังคมและระบบนิเวศ คำแนะนำสำหรับการประเมินและติดตามแนวปะการังเพื่อความยืดหยุ่น แนวคิดและการประยุกต์ใช้การจัดการตามความยืดหยุ่น และกลยุทธ์ที่มีอยู่สำหรับการจัดการความยืดหยุ่นของแนวปะการัง

การสำรวจระยะไกลและการทำแผนที่เพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง

การสำรวจระยะไกลและการทำแผนที่เพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง

สำรวจผลิตภัณฑ์การสำรวจระยะไกลและเทคโนโลยีการทำแผนที่เพื่อช่วยแจ้งงานอนุรักษ์และฟื้นฟู และเครื่องมือใดที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านี้มากที่สุด

การฟื้นฟูแนวปะการัง

การฟื้นฟูแนวปะการัง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูล่าสุดสำหรับระบบนิเวศแนวปะการัง รวมถึงคำแนะนำในการวางแผนการฟื้นฟูและการออกแบบโปรแกรม และคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูที่หลากหลายที่กำลังใช้อยู่

เครื่องมือออกแบบดัดแปลง

เครื่องมือออกแบบดัดแปลง

รวมการออกแบบสภาพภูมิอากาศที่ชาญฉลาดเข้ากับกิจกรรมการจัดการโดยพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงกดดันของระบบนิเวศและนัยสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

pporno youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »