Benefis Blue Carbon

View ayeryen nan resif ak mang nan Pohnpei, Mikronezi. Foto © Jez O'Hare

Ekosistèm kabòn ble yo enpòtan anpil pou anpil kominote bò lanmè paske benefis valab yo bay yo. 

Anplis benefis depo kabòn yo, ekosistèm kabòn ble yo tou bay travay ak revni nan ekonomi lokal yo, amelyore kalite dlo, sipòte lapèch an sante, epi yo bay pwoteksyon bò lanmè. Mangrov yo aji kòm baryè natirèl - yo estabilize plaj yo epi redwi enèji vag pou diminye risk inondasyon nan kominote kotyè yo soti nan vag tanpèt ak monte nivo lanmè. Meadows Seagrass pèlen sediman sispann nan rasin yo ki ogmante limyè atenuasyon, amelyore kalite dlo, ak diminye ewozyon. Marekaj kotyè yo absòbe polyan yo (pa egzanp, metal lou, eleman nitritif, matyè ki sispann) kidonk ede kenbe bon jan kalite dlo epi anpeche etwofikasyon. Ekosistèm sa yo bay abita pepinyè enpòtan ak lakou elvaj pou sipòte lapèch ak yon varyete opòtinite lwazi (egzanp, plonje, lapèch lwazi ak bato, ekotouris).

Grafik sa yo mete aksan sou benefis ki genyen nan mangròv:

Sèvis ekosistèm yo ofri nan mangrouv yo

Sèvis ekosistèm yo ofri nan mangròv yo. Sous: Zòn mouye entènasyonal 2016

Benefis nan pwoteje yon sèl hectare nan forè mang

Benefis nan pwoteje yon sèl hectare nan forè mang. Sous: Konsèvasyon Entènasyonal

Rechèch sijere ke sèvis ekosistèm ke mangròv yo bay yo vo yon US $ 33,000-57,000 estime pou chak hectare pou chak ane nan ekonomi yo nasyonal nan peyi devlope yo ak mangròv. ref

  • Siikamäki et al. (2012) devlope estimasyon mondyal de emisyon yo kabòn projetée soti nan pèt mang ak pri pou fè pou evite emisyon yo; yo te jwenn ke akòz ranje ki sot pase a nan pri mache pou offset kabòn ak pri a nan diminye emisyon soti nan lòt sous, pwoteje mangròv yo pou kabòn yo se yon pwopozisyon ekonomikman solid. ref
  • Yon etid nan Endonezi te jwenn ke mangrov Endonezyen gen ladan 14 milya dola tòn metrik nan kabòn (PgC) ki reprezante yon tyè nan aksyon kabòn mondyal lanmè. ref Deglante Mangrò nan Endonezi rezilta nan yon pèt 190 milyon tòn metrik nan CO2 chak ane. Pa evite foraj mangròj, Endonezi te kapab rive nan yon ka nan objektif rediksyon emisyon li yo nan 26% pa 2020. ref
  • Estrada et al. (2015) evalye valè ekonomik la nan depo kabòn ak sezi nan mangròv nan sidès Brezil epi li te jwenn ke valè vle di varye ki baze sou kalite mang (eg, 19.00 + 10.00 US $ ha-1 yr-1 pou basen basen yo ak gwo entertidal 82.28 ± 32.10 US $ ha-1 yr-1 pou forè plizyer yo ak ba antyeid). Otè yo estime valè kabòn total sekrè mangrov sa yo pou US $ 455,827 chak ane. ref Gade seksyon resous ki anba la a pou plis enfòmasyon sou sèvis ekosistèm ble ekosistèm kabòn yo.

Grafik sa yo mete aksan sou benefis ki genyen nan Seagrass:

Sous: Potouroglou, M., L. Westerveld, G. Fylakis. 2020. Ewo sengilye nan Oseyan nou yo. Istwa Map, Pwogram Anviwònman Nasyonzini ak GRID-Arendal.

Plis enfòmasyon sou maren - estati li yo, valè, menas, ak rekòmandasyon jesyon.

Translate »